Benedykt XVI otworzył kongres diecezji rzymskiej

Istotnym priorytetem pracy duszpasterskiej Kościoła, decydującym dla jego przyszłości, jest zbliżenie nowego pokolenia do Chrystusa. Żyje dziś ono w świecie często dalekim od Boga - powiedział Benedykt XVI, otwierając 11 czerwca w Bazylice św. Jana na Lateranie Kongres Kościelny Diecezji Rzymskiej.

Tytuł trzydniowych obrad (11, 12 i 14 czerwca) brzmi: „Jezus jest Panem. Wychowanie do wiary, do pójścia za Chrystusem i do dawania świadectwa”. Temat ten – wskazał Papież – dotyczy wszystkich wiernych, a szczególny nacisk kładzie na formację religijną młodych pokoleń. Wobec szerzenia się relatywizmu wychowanie do wiary staje się coraz trudniejsze. Nieraz nie przekazuje się wartości, a tylko umiejętności. To jednak nie może wystarczyć. Konieczne jest prowadzenie młodych do spotkania z Chrystusem. Autentyczne wychowanie wymaga osobistej bliskości i świadectwa.

„Przede wszystkim dziś, kiedy powszechne stają się izolacja i samotność, którym nie zapobiegają zgiełk i grupowy konformizm, decydującego znaczenia nabiera osobiste towarzyszenie dorastającym – zwrócił uwagę Benedykt XVI. - Daje im ono pewność, że się ich kocha, rozumie i akceptuje. Dzięki niemu winno stać się dla nich namacalnym faktem, że nasza wiara nie jest czymś przebrzmiałym. Że można nią dzisiaj żyć, a żyjąc nią odnajdujemy rzeczywiście nasze dobro. W ten sposób dzieciom i młodzieży można pomóc uwolnić się od rozpowszechnionych uprzedzeń. Mogą zdać sobie sprawę, że chrześcijański sposób życia jest możliwy do realizacji i racjonalny – a nawet najbardziej racjonalny” – powiedział Ojciec Święty.

Mówiąc o zasadniczej odpowiedzialności wychowawczej rodzin, Papież zachęcił do kontynuowania katechezy dla rodziców i rodziców chrzestnych, zarówno przed chrztem, jak i po jego udzieleniu. W diecezji rzymskiej daje już ona dobre rezultaty. Niestety wiele rodzin jest nieprzygotowanych do pełnienia zadań wychowawczych, a nawet wydają się nie zainteresowane chrześcijańską edukacją młodego pokolenia. Przyczynia się też do tego kryzys licznych małżeństw. Tym niemniej rzadko się zdarza, by rodzice byli zupełnie obojętni na ludzką i moralną formację swych dzieci. To otwiera je na przyjęcie pomocy wychowawczej ze strony parafii, oratoriów, wspólnot młodzieżowych czy przede wszystkim innych rodzin chrześcijańskich.

Benedykt XVI wskazał na konieczność wychowywania do dojrzałej wolności i do odważnego podejmowania definitywnych decyzji na całe życie. Trzeba też autorytetu i konsekwentnego osobistego świadectwa. Także sami młodzi winni dawać świadectwo swym rówieśnikom. Ważną rolę wychowawczą mają do spełnienia szkoły katolickie, a także chrześcijanie obecni w szkołach państwowych. Konieczne jest uwzględnianie negatywnego wpływu mediów szerzących relatywizm i postawy konsumpcyjne. Papież poruszył też sprawę powołań. W ostatnich dziesięcioleciach diecezja rzymska miała wiele nowych powołań kapłańskich, które zapełniły powstałe w poprzednim okresie luki. Obecnie papieska diecezja potrzebuje dalszych wysiłków celem budzenia powołań. Muszą one zawsze być wspierane modlitwą i chrześcijańskim świadectwem.

W bazylice laterańskiej Papieża powitał kardynał wikariusz Camillo Ruini. Sesja inauguracyjna rozpoczęła się modlitwą. Odśpiewano hymn Veni Creator, odczytano fragmenty pierwszego Listu św. Jana oraz komentarza św. Augustyna do Ewangelii wg św. Jana. Swe blisko 40-minutowe przemówienie Benedykt XVI wygłosił zza stołu prezydialnego, ustawionego w głównej nawie bazyliki. Katedrę Rzymu wypełnili księża, diakoni, osoby zakonne, nauczyciele religii, duszpasterze akademiccy, osoby zaangażowane w duszpasterstwo chorych i służby zdrowia oraz w pracę charytatywną, rodziny i liczna młodzież. Po przemówieniu Papież udzielił im swego błogosławieństwa. Przed opuszczeniem bazyliki osobiście pozdrowił grupę wiernych, błogosławiąc m.inn. chłopca na wózku inwalidzkim i podane mu niemowlę.

12 czerwca wieczorem uczestnicy kongresu zbiorą się ponownie w grupach roboczych, które dyskutować będą w salach Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i Seminarium Rzymskiego. Mają one wypracować sposoby wsparcia takich inicjatyw, jak szkoły modlitwy, misja młodzieżowa, wolontariat w parafiach, w Caritas i w szpitalach. 14 czerwca wieczorem w Bazylice Laterańskiej odbędzie się końcowa sesja plenarna, w czasie której przedstawi się wyniki pracy w grupach. Kongres Kościelny Diecezji Rzymskiej stanowi przygotowanie do roku duszpasterskiego 2007-2008.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama