Brazylijskie media o wizycie Benedykta XVI

Brazylijskie media szeroko relacjonują papieską podróż. Komentarze koncentrują się na kwestii obrony życia oraz społecznym przesłaniu Papieża, zachęcającym do walki z biedą i wszelką niesprawiedliwością.

W związku z papieską wizytą w Brazylii trzeba powiedzieć, że telewizja stanęła na wysokości zadania. Transmitowano wczoraj „na żywo” nie tylko ceremonie powitania Papieża przez prezydenta państwa. Towarzyszono Ojcu Świętemu w jego przejeździe przez São Paulo do klasztoru benedyktynów. Wieczorne dzienniki telewizyjne pokazywały obrazy powitania Benedykta XVI, jak również szeroko komentowano jego pierwsze wystąpienie na ziemi brazylijskiej. Wielokrotnie podkreślano poprawność języka portugalskiego, którym posługiwał się Benedykt XVI.

Dzisiejsza brazylijska prasa w tytułowych artykułach podkreśla mocne opowiedzenie się Papieża za poszanowaniem życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Właśnie słowo „schyłek” cytowane jest przez kilka dzienników.

Najpoważniejsza gazeta „Jornal do Brasil”, wychodząca w Rio de Janeiro, na pierwszej stronie pisze: „Papież prosi o poszanowanie życia”. Dziennik ten powołując się na argentyński „La Nación” podaje, że Ojciec Święty odwiedza Brazylię z „mocnym przesłaniem dla regionu” opowiadając się przeciw biedzie, niesprawiedliwości społecznej, przestępczości, przerywaniu ciąży i szerzeniu się sekt.

Wychodzący - również w Rio de Janeiro - dziennik „O Globo” pisze: „Papież popiera ekskomunikę polityków opowiadających się za przerywaniem ciąży”. Ten sam dziennik podkreśla w innym artykule, że „Benedykt XVI broni poszanowania życia od chwili poczęcia”.

„O Estado de São Paulo”, gazeta wydawana w São Paulo akcentuje w tytułowym artykule: „Benedykt XVI potępia przerywanie ciąży i broni tradycyjnej rodziny”. Inna gazeta wydawana w mieście przyjmującym Papieża, „Folha” pisze: „Uśmiechnięty Benedykt XVI wysiada na lotnisku w Guarulhos”. W jednym z artykułów podaje, że „w pierwszym dniu wizyty Papież atakuje przerywanie ciąży i eutanazję”.

Wychodzący w stolicy kraju dziennik „Correio Brasiliense” zamieszcza tytuł: „Papież dziękuje wiernym za gorące przyjęcie w São Paulo”. Z kolei inny stołeczny dziennik „Jornal de Brasília” kładzie akcent na obronę życia od chwili poczęcia, aż do jego schyłku”.

Ukazująca się w Kurytybie „Gazeta do Povo” w tytułowym artykule pisze: „Papież dziękuje Brazylijczykom za przyjęcie i broni poszanowania życia od chwili poczęcia”. Z kolei dziennik „Zero Hora” wydawany w Porto Alegre, w Rio Grande do Sul zamieszcza tytuł: „Kazanie Benedykta XVI”. Podkreśla się, że Papież w pierwszym wystąpieniu w Brazylii „potępił przerywanie ciąży i eutanazję”. Natomiast dziennik „Estado de Minas” wychodzący w Belo Horizonte podkreśla: „Papież potępia przerywanie ciąży i domaga się sprawiedliwości społecznej”.

Cytowane przez prasę, wybrane słowa papieskie broniące życia nie dziwią w tym kraju. Obserwujemy od pewnego czasu nasilenie się ataków na Kościół broniący życia. Pewne ugrupowania społeczne i niektórzy politycy, wbrew opinii społecznej, zmierzają do depenalizacji przerywania ciąży.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama