Papież o przyszłości Kościoła na Bałkanach

Na znaczenie świadectwa Kościoła wobec zróżnicowania etnicznego i kulturowego wskazał Papież, spotykając się Międzynarodową Konferencją Episkopatu Świętych Cyryla i Metodego.

Należący do niej biskupi przybyli do Rzymu z wizytą ad Limina Apostolorum (30 kwietnia – 5 maja). Pochodzą z państw powstałych po upadku byłej Jugosławii: Macedonii, Czarnogóry i Serbii z Kosowem.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że pracują oni w różnych krajach, gdzie używa się odmiennych języków i różnorodny jest kontekst społeczny, a także religijny. Katolicy są tam nieliczni, żyjąc w rozproszeniu. Częste są małżeństwa osób różnego wyznania czy nawet religii. Wymaga to szczególnej troski duszpasterskiej, a także bardziej harmonijnej współpracy z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Duże znaczenie ma wychowanie religijne prowadzone w ramach programów szkolnych. To wszystko wymaga odpowiednio przygotowanych księży. Ojciec Święty nawiązał do projektu utworzenia wyższego seminarium w Suboticy, zachęcając do realizacji tej inicjatywy. Mogłoby ono służyć potrzebom różnych diecezji.

„Kapłan jest całkowicie na służbie Kościoła – żywego, duchowego organizmu, który czerpie siły nie z czynników nacjonalistycznych, etnicznych czy politycznych, ale z działania Chrystusa obecnego w swoich sługach. Bóg bowiem pragnie, aby Jego Kościół był otwarty na wszystkich. Apostołowie budowali go w ten sposób od samych początków chrześcijaństwa. Męczennicy dali swoją krwią świadectwo jego świętości i «katolickości»” – mówił Benedykt XVI. Papież wskazał, że w ciągu wieków Tradycja zachowała niezmiennie powszechny charakter Kościoła, kiedy rozwijając się wchodził on w kontakt z różnymi językami, rasami, narodowościami i kulturami. „Tej jego jedności w wielości możecie codziennie doświadczać” – powiedział Benedykt XVI do przedstawicieli Międzynarodowej Konferencji Episkopatu Świętych Cyryla i Metodego.

Ojciec Święty przypomniał też wspólne dla krajów byłej Jugosławii ponad 40-letnie dziedzictwo systemu komunistycznego. Zwrócił też uwagę na silne obecnie wpływy zachodniego materializmu związanego z relatywizmem etycznym. Zachęcił biskupów do dialogu ze szczególnie tam licznymi prawosławnymi, a także chrześcijanami innych wyznań.

Do odwiedzenia tych tak bardzo doświadczonych tragiczną nieraz historią terenów zaprosił Benedykta XVI przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Episkopatu Świętych Cyryla i Metodego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama