Spotkanie Rady Papieskich Dzieł Misyjnych

Pod hasłem „Wszystkie Kościoły dla całego świata" w Sacrofano pod Rzymem obraduje (3-8 maja) Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych.

„Zebranie dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych jest w tym roku poświęcone 50-leciu encykliki Piusa XII „Fidei donum” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Henryk Hoser.

Sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów dodał, że w dzisiejszym czasie obserwuje się nowe zjawisko, jakim jest wzrost udziału misjonarzy pochodzących z młodych Kościołów, z krajów misyjnych, którzy wyjeżdżają do innych narodów, równie młodych, by świadczyć o Chrystusie oraz służyć bliźnim.

„Chcemy temu nie tylko przyjrzeć się bliżej, ale również w miarę naszych posiadanych środków materialnych i duchowych temu ruchowi towarzyszyć i tych młodych misjonarzy wspierać modlitwą i ofiarą” – wskazał abp Hoser.

«« | « | 1 | » | »»