Benedykt XVI: Sprawiedliwość winna iść w parze z miłosierdziem

Potrzebę miłosierdzia i sprawiedliwości w relacjach międzynarodowych wskazał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników 13. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jej obrady na ten właśnie temat, rozpoczęte 27 kwietnia, dobiegają końca w Watykanie.

Benedykt XVI przypomniał stojącą w centrum społecznej nauki Kościoła zasadę powszechnego przeznaczenia dóbr: wszystko co rodzi ziemia i człowiek przekształca winno służyć materialnemu i duchowemu rozwojowi całej rodziny ludzkiej. Aby to było możliwe nie wystarczy jednak przestrzeganie zasad sprawiedliwości – napisał Papież. - Potrzeba miłosierdzia, które otwiera na nowe wyzwania, inspirując i oczyszczając ludzkie wysiłki. W tym kontekście Benedykt XVI wskazał trzy wyzwania, przed którymi staje zglobalizowany świat. Dotyczą one: środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, pojęcia osoby ludzkiej i wzajemnych relacji oraz wartości duchowych.

Zasoby naturalne są ograniczone, stąd Papież przypomina najpierw, że środowisko należy chronić. Ważne jest w tym względzie prowadzenie polityki dalekowzrocznej. Rozwiązania na poziomie międzynarodowym winny uwzględniać potrzeby krajów najuboższych.

Drugim wyzwaniem jest pojęcie osoby i wzajemnych relacji. Nie wystarczają międzynarodowe gwarancje ochrony praw człowieka, jeśli nie mają one przełożenia na skalę globalną. Papież zwraca uwagę na rosnące nierówności między krajami bogatymi i biednymi, nierównomierną dystrybucję dóbr i zasobów naturalnych, zjawiska głodu i nędzy na ziemi dostatniej i obfitującej w pożywienie. Jako przykłady niesprawiedliwości wskazuje także dramat uchodźców, brak prawnej ochrony nienarodzonych, wykorzystywanie dzieci, handel ludźmi, bronią, narkotykami.

Trzecie wyzwanie, któremu świat winien stawić czoła dotyczy wartości duchowych. Wiedza czy edukacja szerzą się tylko jeśli są dzielone z innymi. Gdy wzrastają – przyczyniają się do dialogu i wzajemnego zrozumienia. Ważną kwestią jest w tym względzie stworzenie jednakowych możliwości – wskazał Benedykt XVI. Podkreślił, że tylko miłość do bliźniego może skłaniać do troski o większą sprawiedliwość w służbie życiu i godności człowieka.

„Papieska Akademia Nauk Społecznych nie mówi, że globalizacja powinna być cofnięta, że powinniśmy myśleć o innym podejściu. Globalizacja jest pewnym faktem, jest nieunikniona, tylko uważamy, że ona może być inna” – powiedział Radiu Watykańskiemu uczestnik sesji, prof. Krzysztof Skubiszewski. Zwrócił uwagę, że takie właśnie było przekonanie Jana Pawła II. – Globalizacja? Tak, to jest nieuniknione, to jest pewien rozwój ludzkości, jednak jaka? Wnioski, które wypracowujemy po obecnej sesji, zmierzają do ulepszenia sytuacji” – zaznaczył prof. Skubiszewski.

Niektóre z wypracowanych wniosków zaprezentowane zostaną w Watykanie 2 maja, podczas konferencji prasowej na zakończenie 13. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama