Polscy teolodzy o mariologii Jana Pawła II

Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna wydała 20 kwietnia włoski przekład prac teologów polskich zatytułowany „Mariologia Jana Pawła II".

„Praca liczy ponad 300 stron. Zawiera ona artykuły 14 autorów podejmujących 14 różnych tematów” – powiedział Radiu Watykańskiemu prezes Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, ks. Teofil Siudy. Wprowadzenie napisał do niej prezes Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, o. Vincenzo Battaglia OFM. Podkreślił w nim trzy ważne aspekty tego opracowania.

Po pierwsze zostało ono przygotowane przez rodaków Jana Pawła II i dzięki temu może ono pomóc w odkryciu polskiej inspiracji papieskiego nauczania, co na Zachodzie niewątpliwie jest ważne. Po drugie – tych 14 tematów daje szerokie spektrum nauczania Papieża o Matce Bożej, pozwala ukazać jego ogromne bogactwo wyrastające z Soboru Watykańskiego II oraz z doświadczenia polskiego.

Nauczanie to zostało wyrażone już na wiele sposobów oraz różnymi językami: dogmatycznym, katechetycznym, liturgicznym, homiletycznym czy wreszcie pastoralnym. Po trzecie daje ono okazję do zapoznania teologów na Zachodzie i czytelników tej publikacji z tematyką mariologiczną podejmowaną w polskich ośrodkach teologicznych. „Pozwala im poznać to, co również sam Jan Paweł II nazywał polską drogą maryjną” – zaznaczył ks. Siudy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama