Ceni papieża za pokorę i obronę tradycji

Odczuwamy głęboki szacunek do osoby Benedykta XVI przede wszystkim dlatego, że jest on znanym teologiem, broniącym tradycyjnych wartości chrześcijańskich i że jest pokornym chrześcijaninem - powiedział KAI ks. Igor Wyżanow z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP).

Duchowny pracuje w Wydziale Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, gdzie odpowiada za stosunki z nieprawosławnymi Kościołami i wyznaniami chrześcijańskimi.

Jego zdaniem, te właśnie cechy papieża - przywiązanie do tradycji i pokora, a także dążenie do poprawy stosunków z prawosławiem - bardzo imponują RKP. Ks. Wyżanow przypomniał, że Benedykt XVI już z chwilą objęcia najwyższego urzędu w Kościele katolickim uznał gotowość do ożywienia kontaktów ekumenicznych za jeden z priorytetów swego pontyfikatu. "Tego rodzaju oświadczenia można oceniać tylko pozytywnie" - podkreślił w rozmowie z KAI przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego.

Zaznaczył następnie, że miał już wcześniej okazję bezpośredniego kontaktu z kard. Josephem Ratzingerem i czytał jego książki. "Na mnie osobiście jego prace teologiczne wywarły bardzo dobre wrażenie" - oświadczył duchowny prawosławny. Dodał, że w ub.r. wydano w Rosji przekład książki obecnego papieża "Wstęp do chrześcijaństwa" z przedmową metropolity smoleńskiego i kaliningradzkiego Cyryla, "co samo w sobie jest znakiem uznania teologicznych zasług papieża".

Benedykt XVI "jest bardzo szczerym, bardzo głęboko wierzącym człowiekiem, poważnie podchodzącym do swego zadania, a przy tym człowiekiem bardzo pokornym" - stwierdził na zakończenie swej wypowiedzi ks. Wyżanow. Zwrócił uwagę, że prawosławne pojęcie "pokory" (smirienie) bardzo pasuje do obecnego papieża, "a to wywołuje tylko korzystne emocje".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama