Watykan: Dzień Młodzieży z Benedyktem XVI

Ludzie rezygnujący z własnej wygody by służyć cierpiącym; opierający się kłamstwu i przemocy, aby głosić prawdę; ludzie niosący pojednanie i pokój tam, gdzie jest nieprzyjaźń i nienawiść - są widocznymi znakami Bożego działania. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę podczas liturgii Niedzieli Palmowej.

Plac św. Piotra wypełnili zwłaszcza młodzi wierni, uczestniczący w rzymskich obchodach XXII Światowego Dnia Młodzieży. Mszę rozpoczęła okazała procesja z palmami. W homilii Papież mówił o warunkach naśladowania Chrystusa. Człowiek jest w stanie zrezygnować z własnej samorealizacji. Ponad swój sukces i karierę może wybrać prawdę i miłość. Zamiast żyć tylko dla siebie - może ofiarować życie dla większych rzeczy. Trzeba do tego chęci szukania Boga oraz „rąk nieskalanych i czystego serca”.

„Jakże ważne jest dziś, aby nie dać się wodzić w życiu z miejsca na miejsce; nie zadowalać się tym, co wszyscy myślą, mówią i robią. Wypatrywać wokół siebie Boga. Nie pozwolić, aby pytanie o Boga zanikło w naszych duszach. Pragnąć tego, co jest większe. Chcieć poznać Jego i Jego oblicze” – mówił w homilii Papież. Jako drugi, konkretny warunek wskazał ręce nieskalane i czyste serce.

„Ręce pozostają nieskalane gdy nie służą aktom przemocy. To dłonie, których nie plamią korupcja i łapówki. A kiedy serce jest czyste? Gdy nie udaje, nie kala się kłamstwem i hipokryzją. Kiedy pozostaje przejrzyste jak źródlana woda, gdyż nie zna obłudy. Czyste jest serce, które nie daje się odurzyć przyjemnościom, którego miłość jest prawdziwa, a nie stanowi jedynie chwilowej namiętności” – wyjaśnił Benedykt XVI. Zaznaczył, że na drodze z Jezusem człowiek doznaje oczyszczenia, które wynosi go na wyżyny, będące jego przeznaczeniem: przyjaźni z samym Bogiem.

Papież przypomniał młodym, że Bóg i dziś puka do ludzkich serc. Tych, co nie widzą Jego obecności w stworzeniu i do których nie przemawia Słowo Boże w Kościele zachęcił do spojrzenia na Krzyż. Bóg przyjął cierpienie z miłości, aby każdy człowiek mógł się na Niego otworzyć.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie młodych uczestników Światowego Dnia Młodzieży. Niech przykazanie Chrystusa: „abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”, będzie dla nas najważniejszym. Życzę wszystkim głębokiej zadumy w Wielkim Tygodniu i radości wielkanocnego poranka. Niech Bóg wam błogosławi.

Po Eucharystii Papież pobłogosławił jeszcze wiernych z okna Pałacu Apostolskiego.

«« | « | 1 | » | »»