Benedykt XVI: Ludzki wymiar pracy

Na pilną potrzebę głoszenia „Ewangelii pracy", życia w świecie pracy po chrześcijańsku i apostołowania wśród ludzi pracy wskazał Benedykt XVI w przesłaniu do abp. Stanisława Ryłki.

Skierował je do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Laikatu z okazji 9. międzynarodowego forum młodzieży, zorganizowanego przez tę dykasterię w Rocca di Papa pod Rzymem od 28 do 31 marca. Jego temat brzmi: „Dawać świadectwo o Chrystusie w środowisku pracy”. W czterodniowym spotkaniu bierze udział ok. 300 osób z 90 krajów wszystkich kontynentów.

W przesłaniu Papież zwraca uwagę, że postępy na rynku pracy z jednej strony wzbudziły wśród młodzieży nowe nadzieje. Z drugiej jednak wytwarzają nieraz niepokojące formy spychania na margines i wyzysku. Coraz częściej młodzi nie mogą znaleźć pracy zgodnej ze zdobytym wykształceniem. Globalizacja zmusza ich do emigrowania daleko od własnego kraju i rodziny. Poczucie niepewności utrudnia podjęcie decyzji o małżeństwie i założeniu rodziny.

Ojciec Święty zachęca do rozpatrywania tych problemów w świetle katolickiej nauki społecznej. Przedstawia ją odpowiednio Katechizm Kościoła Katolickiego i zwłaszcza Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Nauczanie o pracy wyrażone zostało w dokumentach takich Papieży jak Leon XIII, Pius XI i Jan Paweł II. Podkreśla się w nich konieczność doceniania ludzkiego wymiaru pracy i godności osoby. Ostatecznym odniesieniem każdej ludzkiej działalności musi być bowiem człowiek – przypomina Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama