Anioł Pański: Tajemnica Zwiastowania, misjonarze męczennicy

Ofiarę zabitych misjonarzy przypomniał Papież podczas modlitwy Anioł Pański. Młodzież zaprosił na liturgię pokutną do bazyliki watykańskiej, a wszystkich wiernych zachęcił do otwarcia na wolę Bożą.

Benedykt XVI nawiązał do tajemnicy Zwiastowania odmawiając z pielgrzymami modlitwę, która ją właśnie kontempluje: Anioł Pański. To pokorne i ukryte wydarzenie z życia Maryi okazało się decydujące dla historii ludzkości, gdyż dzięki niemu Bóg przyjął oblicze człowieka. Papież podkreślił, że zgoda Maryi po dziś dzień odnawia się w Kościele. Przykładem tego są święci, gotowi oddać życie za Ewangelię. 24 marca, w rocznicę zamordowania abp. Romero, obchodzony był Dzień modlitwy i postu za duchownych i świeckich misjonarzy zabitych podczas pełnienia misji.

“Misjonarze męczennicy, jak sugeruje temat tego roku, są ‘nadzieją dla świata’, ponieważ świadczą, że miłość Chrystusa jest silniejsza od przemocy i nienawiści. Oni nie szukali męczeństwa, jednak gotowi byli oddać życie, by pozostać wiernym Ewangelii. Chrześcijańskie męczeństwo uzasadnia się jedynie najwyższym aktem miłości do Boga i do braci” – powiedział Papież.

Benedykt XVI przypomniał, że w Niedzielę Palmową, obchodzony będzie w diecezjach XXII Światowy Dzień Młodzieży. Jego tematem w tym roku jest przykazanie Jezusa: "Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13, 34). W ramach przygotowań do tego spotkania i do obchodów Wielkiej Nocy, Papież zaprosił rzymską młodzież na liturgię pokutną. Będzie jej przewodniczył 29 marca, w Bazylice św. Piotra. Nabożeństwo połączone będzie ze sprawowaniem Sakramentu Pojednania. Zachęcając do spowiedzi Benedykt XVI stwierdził, że jest ona „prawdziwym spotkaniem z Bożą miłością, której każdy człowiek potrzebuje, aby żyć w radości i w pokoju”.

Publikujemy pełen tekst papieskich rozważań:

"Drodzy bracia i siostry!

25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W tym roku zbiega się ona z Niedzielą Wielkiego Postu i dlatego obchodzona będzie jutro. Chciałbym w każdym razie zatrzymać się na tej zdumiewającej tajemnicy wiary, którą rozważamy każdego dnia odmawiając Angelus.

Zwiastowanie, opowiedziane na początku Ewangelii św. Łukasza, jest wydarzeniem skromnym, ukrytym - nikt go nie widział, nikt o nim nie wiedział z wyjątkiem Maryi - ale jednocześnie o decydującym znaczeniu dla historii ludzkości. Kiedy Dziewica wypowiedziała swoje «tak» zwiastowaniu Anioła, poczęty został Jezus a wraz z Nim rozpoczęła się nowa epoka w dziejach, która miała zostać potem usankcjonowana w Wielkanoc jako "nowe i wieczne Przymierze".

Faktycznie «tak» Maryi jest doskonałym odbiciem «tak» samego Jezusa, kiedy przyszedł On na świat, jak napisano w Liście do Hebrajczyków interpretując Psalm 39: "Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10, 7). Posłuszeństwo Syna odbija się w posłuszeństwie Maryi i tak, poprzez spotkanie obu tych «tak», Bóg mógł przybrać oblicze człowieka. Oto dlaczego Zwiastowanie jest także świętem chrystologicznym, ponieważ celebruje jedną z centralnych tajemnic Chrystusa: Jego Wcielenie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama