Syromalankarski wizytator w Indiach

Benedykt XVI mianował wizytatora apostolskiego dla katolików obrządku syro- malankarskiego w Indiach, żyjących poza własnym terytorium kanonicznym.

Został nim o. Chacko Aerath, dotychczasowy mistrz nowicjatu zgromadzenia naśladowania Chrystusa. Wizytator, podniesiony równocześnie do godności biskupiej, był poprzednio prowincjałem swego zgromadzenia. Doktorat z teologii moralnej uzyskał w Akademii Teologii Moralnej „Alfonsianum” Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

„Syromalankarczycy wywodzący się z unii zawartej z Rzymem w 1930 r. żyją w południowo-zachodniej części Indii, w stanie Kerala. To właśnie jest ich terytorium kanoniczne” – wyjaśnia ks. Krzysztof Nitkiewicz z Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Na skutek procesów migracyjnych, głównie w poszukiwaniu pracy wielu z nich przemieściło się do innych części subkontynentu indyjskiego. Obecnie żyją w takich miastach jak New Delhi, Bombaj, Madras, przynależąc zazwyczaj do parafii obrządku łacińskiego. „Warto zaznaczyć, że w niektórych diecezjach łacińskich 60 proc. kapłanów stanowią księża obrządku wschodniego. Jest nawet 19. biskupów diecezji łacińskich, którzy wywodzą się właśnie z Kerali” – dodał ks. Nitkiewicz.

Podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich podkreślił, że Stolica Apostolska zawsze dbała o to, żeby katolicy obrządku wschodniego mogli żyć w zgodzie ze swoją tradycją. Troszczyła się żeby mogli uczestniczyć w Eucharystii odprawianej wg własnego rytu, żeby otrzymywali właściwą formację. „Na tym polega zadanie mianowanego dziś wizytatora apostolskiego. Ma odwiedzać wspólnoty rozrzucone po całych Indiach żeby zorientować się w ich sytuacji. Później, na podstawie jego relacji Ojciec Święty podejmie odpowiednie kroki żeby wyjść naprzeciw potrzebom tych wiernych” – wyjaśnił ks. Nitkiewicz.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg