Pokój wartością we wszystkich religiach

Pokój jest głęboko zakorzeniony w podstawowych wartościach podzielanych przez wszystkie tradycje religijne.

Przypomniał o tym stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Abp Silvano Tomasi zabrał głos 30 stycznia na międzyreligijnym spotkaniu modlitwy i refleksji z udziałem chrześcijan, żydów, muzułmanów i buddystów. Jest tam ono już tradycyjnie organizowane co roku w nawiązaniu do papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju. W tym roku Benedykt XVI skoncentrował swoje przesłanie na słowach: „Osoba ludzka sercem pokoju”.

Watykański obserwator przy genewskich biurach ONZ zwrócił uwagę na bezprecedensowe wyzwania, jak coraz bardziej narastające w XXI w. zjawisko przemocy stawia przed wspólnotą międzynarodową. Praca na rzecz pokoju wymaga dziś zniesienia nierówności między biednymi i bogatymi, położenia kresu wojnom domowym, terroryzmowi i konfliktom zbrojnym, rozbrojenia oraz zaprzestania w mediach gloryfikowania przemocy. Dążenie do pokoju rozpoczyna się od każdego ludzkiego serca – dodał abp Tomasi na spotkaniu międzyreligijnym w Genewie. Podkreślił też konieczność prowadzenia dialogu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg