List dziękczynny do Benedykta XVI

Chcemy publicznie dać wyraz naszej wdzięczności za decyzje, jakie Wasza Świątobliwość raczył ogłosić wobec metropolii warszawskiej w dzień Chrztu Pana Jezusa, 7 stycznia 2007 r. - czytamy w liście grupy wiernych adresowanym do Papieża.

Publikujemy cały tekst listu, kt/ory powstał z inicjatywy Bartłomieja Sienkiewicza z Ośrodka Studiów Wschodnich:

Jego Świątobliwość
Benedykt XVI

Umiłowany Ojcze Święty,

"Ludzie świeccy zrzeszeni w Ludzie Bożym i ustanowieni w jednym Ciele Chrystusowym pod jedną Głową, kimkolwiek są, powołani są do tego, aby (...) przyczyniali się do wzrastania Kościoła i do jego ustawicznego uświęcania (...) stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu mają możność a niekiedy nawet obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła" (KK 33,37).

W duchu tego właśnie powołania i obowiązku świeckich w Kościele, tak dobitnie sprecyzowanego przez Sobór Watykański II w tekście konstytucji "Lumen Gentium", chcemy publicznie dać wyraz naszej wdzięczności za decyzje, jakie Wasza Świątobliwość raczył ogłosić wobec metropolii warszawskiej w dzień Chrztu Pana Jezusa, 7 stycznia 2007 r. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że były to decyzje wyjątkowe dla Kościoła i trudne dla Waszej Świątobliwości. Jednak w ciągu poprzedzających ją dni myśleliśmy z narastającą obawą o perspektywie "wzrastania i uświęcania Kościoła" w Polsce. W naszym kraju symbolem jednoczesnej wierności Kościołowi i Polsce, zwłaszcza w ponurych latach komunizmu, jest właśnie Warszawa i jej ówczesny biskup - kardynał Stefan Wyszyński. To dlatego, w całej Polsce z takim napięciem patrzyliśmy na to co stanie się z warszawską stolicą biskupią.

W pamiętną niedzielę Chrztu Pańskiego, Wasza Świątobliwość umocnił naszą ufność i nadzieję. Mamy świadomość tego, jak wiele znowu Polska zawdzięcza Stolicy Apostolskiej. Dlatego właśnie chcemy podzielić się naszym uczuciem głębokiej wdzięczności. Zapewniamy Cię - Ojcze Święty - o naszej synowskiej ufności i oddaniu, w duchu jedności Kościoła.

W Warszawie, w styczniu 2007 roku.


Wśród sygnotariuszy listu znaleźli się m. in. Zbigniew Nosowski, Tomasz Terlikowski, Stefan Wilkanowicz, Edmund Wnuk-Lipiński, Piotr Cywiński, Marcin Przeciszewski, a także ks. Romuald J. Weksler-Waszkinel.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg