Watykan: Inauguracja roku sądowego

W 2006 r. znacznie zmalała liczba cywilnych procesów sądowych w Państwie Watykańskim.

Rozpatrzono w nim 341 takich spraw, podczas gdy roku poprzednim było ich o 145 więcej (486). Natomiast niewiele tylko – dokładnie o 14 – wzrosła liczba spraw karnych. W 2006 r. było ich 486, a w poprzednim – 472. Dodajmy, że w tym samym czasie nie uległa żadnej zmianie liczba stałych mieszkańców Watykanu. Na koniec 2006 r. było ich dokładnie tyle samo, co rok wcześniej – mianowicie 492.

Aktualne dane o przeprowadzonych procesach przytoczył 13 stycznia podczas inauguracji 78. z kolei roku sądowego w Trybunale Państwa Watykańskiego jego promotor sprawiedliwości, prof. Nicola Picardi. W trybunałach kościelnych funkcja ta jest odpowiednikiem prokuratora w sądownictwie świeckim. Na inauguracji obecny był kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Ceremonię poprzedziła Msza, której przewodniczył stojący na czele Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego abp Giovanni Lajolo.

Skoro Watykan nie ma nawet pięciuset mieszkańców, może budzić zdziwienie tak duża mimo wszystko liczba spraw sądowych w tym niewielkim i nie posiadającym rozbudowanego sądownictwa państwie. Jest ich w przypadku spraw cywilnych 69,3 proc., a karnych 98,7 proc. w stosunku do liczby ludności. Stanowi to zupełną anomalię w porównaniu z wszystkimi innymi państwami. Np. we Włoszech procent ten w przypadku spraw cywilnych wynosi 5,1, a karnych – 9,7. Nie znaczy to jednak wcale, by mieszkańcy Watykanu bardziej niż ktokolwiek inny wdawali się w spory prawne – powiedział prof. Picardi. Rozpatrywane sprawy karne dotyczyły niemal wyłącznie kradzieży popełnionych wśród pielgrzymów i turystów przez złodziei kieszonkowych z zewnątrz. Natomiast sprawy cywilne miały na ogół charakter międzynarodowy. Przez Watykan przewija się rokrocznie ponad 18 mln osób.

Watykański prokurator generalny nawiązał też do zjawiska międzynarodowego terroryzmu. Wymaga ono nowych form międzynarodowej współpracy, które łączyłyby wolność przepływu osób z ich coraz większym bezpieczeństwem. W związku z tym prof. Nicola Picardi zwrócił uwagę na potrzebę zastanowienia się nad możliwością przystąpienia Watykanu do porozumienia zawartego 14 czerwca 1985 r. w Schengen i do związanej z nim konwencji z 19 lipca 1990 r. Przewidują one między innymi intensywną wymianę informacji i współpracę dla zapewnienia bezpieczeństwa. Promotor sprawiedliwości Trybunału Państwa Watykańskiego poruszył już też sprawę na inauguracji poprzedniego roku sądowego w Watykanie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg