List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Do wspólnej modlitwy, dialogu oraz świętowania niedzieli wzywają rodziny biskupi w "Liście Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny".

Publikujemy cały tekst listu:

List Episkopatu Polski Na Niedzielę Świętej Rodziny

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26)

Liturgia dzisiejszego święta kieruje naszą myśl i serce do domu Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, gdzie Pan Jezus spędził lata dziecięce i młodzieńcze. Tutaj kształtowały się szczególne relacje między Jezusem, Maryją i Józefem. W Ewangelii słyszeliśmy, że gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się wspólnie do Jerozolimy na święto Paschy. Kiedy wracali, Rodzice nie zauważyli, że Jezus pozostał w Jerozolimie. Szukali Go i znaleźli w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Ewangelista kończy swoją relację słowami: ”Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (por. Łk 2,41-52).

1. Nazaret szkołą życia małżeńskiego i rodzinnego

Przypomniał o tym Papież Paweł VI nawiedzając Nazaret w 1964 r.: „Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa, jest to szkoła Ewangelii. Tutaj uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać, przenikać głębokie, tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować".
Również Jan Paweł II w dhortacji „Familiaris consortio” uczy, że Święta Rodzina z Nazaretu jest podstawowym wzorem i przykładem dla rodzin chrześcijańskich. Ta wyjątkowa Rodzina, która wiodła ciche życie, która doświadczyła ubóstwa, prześladowań, wygnania, która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i czysty, jest dla wszystkich rodzin przykładem wierności codziennym obowiązkom, wielkodusznego otwarcia się na potrzeby innych w radosnym wypełnianiu planu Bożego (por. FC 86). Mimo niedostatków i cierpień była to Rodzina szczęśliwa. Szczęśliwa Bogiem i pełnieniem Jego woli, szczęśliwa Dzieckiem i troską o Jego bezpieczeństwo, szczęśliwa miłością Syna. Maryja jest najwspanialszym wzorem matki, a święty Józef wzorem dla ojców i mężów przez służbę rodzinie.

2. Nazaret szkołą miłości małżeńskiej

Nazaret jest przede wszystkim szkołą oblubieńczej miłości małżonków. Józef z rodu Dawida był oblubieńcem Maryi, w znaczeniu izraelskiej tradycji, gdy Bóg wkroczył w ich życie z inicjatywą wobec Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.” Wystąpił też z własnym planem wobec Józefa: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20). Józef zrozumiał, że wzajemna miłość domaga się od niego, aby przyjął Maryję oraz Jej Syna do swojego domu w Nazarecie.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg