Anioł Pański: O pielgrzymce do Turcji

Podczas audiencji generalnej w Watykanie Benedykt XVI podsumował swoją pielgrzymkę do Turcji.

Składając relację ze swej podróży, która odbyła się w dniach 28 listopada - 1 grudnia papież wyraził wdzięczność za szczęśliwy przebieg tej, jak nazwał "niełatwej z wielu względów" podróży.

W spotkaniu z Ojcem Świętym, które odbyło się w dwóch miejscach, w Bazylice św. Piotra i Auli Pawła VI, wzięło udział ok. 15 tys. pielgrzymów, w tym wielu Polaków.

Przed papieską katechezą odczytano fragment I Listu św. Pawła do Koryntian: "Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa". Podczas katechezy papież powiedział, że tak jak prosił o modlitwy w intencji tej podróży, tak dzisiaj zachęcił wiernych, aby wraz z nim dziękowali Bogu za jej przebieg i zakończenie.

Papież wyraził wdzięczność prezydentowi, premierowi i innym władzom tureckim za serdeczne przyjęcie, podziękował za gościnność biskupom katolickim, a szczególnie Patriarsze Ekumenicznemu Konstantynopola Bartłomiejowi I.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że jak wszystkie podróże apostolskie papieży również jego wizyta w Turcji przyczyniła się do realizacji "misji Kościoła w trzech kręgach": wewnętrznym - katolickim, środkowym związanym z chrześcijanami innych wyznań i zewnętrznym, skierowanym do niechrześcijan i całej ludzkości.

"Pierwszy dzień pobytu w Turcji, mówił papież, był pod znakiem "trzeciego kręgu". Wypełniły go spotkania z premierem, prezydentem oraz szefem urzędu do spraw wyznań, następnie wizyta w mauzoleum Atatürka i spotkanie z korpusem dyplomatycznym. Benedykt XVI przypomniał, że Turcja, jako kraj zamieszkany w zdecydowanej większości przez muzułmanów, odgrywa symboliczną rolę w wielkim wyzwaniu, jakiego jesteśmy dziś świadkami na skalę światową, aby z jednej strony odkryć na nowo rzeczywistość Boga i znaczenie wiary, z drugiej zaś zapewnić, ażeby wiara ta cieszyła się wolnością i wolna była od fundamentalizmu i wyrzekała się wszelakiej formy przemocy. "Spotkania tego pierwszego dnia, dodał papież, były okazją, aby ponowić wyrazy szacunku wobec muzułmanów i cywilizacji islamskiej, a także podkreślić znaczenie, jakie ma współpraca chrześcijan i muzułmanów na rzecz człowieka, życia, pokoju i sprawiedliwości. W tym miejscu Benedykt XVI wspomniał też o wizycie w Błękitnym Meczecie w Stambule, nazywając ją opatrznościową, i podkreślił, że "kilka minut mógł skupić się w tym miejscu modlitwy, zwracając się do Pana, Ojca Miłosiernego, z prośbą, ażeby wszyscy wierni widzieli w sobie Jego stworzenia".

Benedykt XVI osobiście odczytał streszczenie katechezy po francusku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku i portugalsku oraz pozdrowił pielgrzymów mówiących tymi językami. Zwracając się do Polaków powiedział: "Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Wraz z Wami dziękuję Bogu za wizytę apostolską w Turcji. Zawierzam Mu rozwój nowych relacji z braćmi prawosławnymi i muzułmanami. Proszę Was o modlitwę, aby Turcja stała się pomostem przyjaźni pomiędzy Wschodem i Zachodem. W tym adwentowym czuwaniu polecam Was Niepokalanej Matce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus."

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»