Wkrótce budowa Centrum Jana Pawła II 'Nie lękajcie się'

List intencyjny w sprawie budowy infrastruktury wokół obiektów Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w krakowskich Łagiewnikach podpisali 7 listopada kard. Stanisław Dziwisz i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Powołane 2 stycznia 2006 r. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" zajmuje się upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II, promowaniem dziedzictwa papieża, a także działalnością naukową, edukacyjną i społeczną.

Rzecznik archidiecezji krakowskiej, ks. Robert Nęcek, poinformował dziennikarzy, że w zawartym we wtorek porozumieniu gmina zobowiązała się do budowy "Trasy Łagiewnickiej" i linii tramwajowej. Archidiecezja przygotowuje się do budowy obiektów Centrum Jana Pawła II. W liście intencyjnym zapisano, że tereny pozyskane przez gminę, mają pozostać ogólnodostępne i zagospodarowane tak, by harmonizowały z budynkami Centrum Jana Pawła II. Nad tunelem drogowym ma powstać park kontemplacyjny.

Centrum "Nie lękajcie się" powstało na początku tego roku, ale do tej pory trwa porządkowanie spraw związanych z terenem budowy ośrodka w krakowskich Łagiewnikach. Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa "Trasy Łagiewnickiej". Trwają starania o pozwolenia lokalizacyjne. W planie inwestycyjnym Krakowa termin jej realizacji został wyznaczony na lata 2007-2017.

- Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ogłosimy konkurs architektoniczny na obiekty Centrum. Marzeniem kard. Dziwisza i wielkim wyzwaniem dla nas jest data 2 kwietnia. Wtedy chcielibyśmy rozpocząć prace budowlane na terenie Łagiewnik - powiedział KAI prof. Andrzej Zoll, kierujący pracami rady centrum "Nie lękajcie się".

Tymczasem najbliższym zadaniem Centrum jest budowanie środowiska ludzi, którzy "chcą dzieło Jana Pawła II, w szczególności jego myśl społeczną, wcielać w życie". Centralnym miejscem ośrodka w Łagiewnikach ma się stać Dom Spotkań z Janem Pawłem II. - Tutaj goście centrum będą mieli szansę poznać osobę Jana Pawła II. Nie chodzi o to, by zobaczyć jego ornat czy inne pamiątki, ale człowieka i jego fenomen - zaznaczył szef Centrum "Nie lękajcie się".

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" zostało powołane w styczniu 2006 roku. Radzie Centrum przewodniczy prof. Andrzej Zoll. Wiceprzewodniczącym jest bp Józef Guzdek. W skład rady wchodzą także m. in. prof. Franciszek Ziejka, prof. Andrzej Szczeklik, były prezydent Krakowa Andrzej Gołaś i marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł. Wśród osób zaangażowanych w tworzenie ośrodka jest także przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie, Tadeusz Jakubowicz. Na czele Rady Patronów stanął kard. Franciszek Macharski.

Ośrodek ma zostać wybudowany w krakowskich Łagiewnikach. Znajdzie się w nim hospicjum, szpital dla uzależnionych, centrum pomocy rodzinie, rodzinny dom dziecka i dom samotnej matki.

W Centrum będzie także nowoczesne muzeum pontyfikatu Jana Pawła II, biblioteka, sala seminaryjna i koncertowa. Celem Centrum jest upowszechnianie i twórcze rozwijanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, promowanie duchowości, kultury, tradycji związanej z dziedzictwem Ojca Świętego Jana Pawła II, wspieranie inicjatyw oraz inicjowanie działań mających na celu promowanie dziedzictwa Jana Pawła II, a także działalność naukowa, edukacyjna, pomoc społeczna i medyczna.

Kamień węgielny pod budowę Centrum poświęcił podczas wizyty w Polsce papież Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama