Anioł Pański: O dobrobycie i śmierci i wydarzeniach w strefie Gazy

Postać św. Karola Boromeusza, wielkiego reformatora Kościoła po Soborze Trydenckim łączy nas z wielkim realizatorem Vaticanum II, Janem Pawłem II - powiedział Benedykt XVI do Polaków 5 listopada po odmówieniu modlitwy Anioł Pański.

W poprzedzających ją rozważaniach nawiązał do obchodzonych we Włoszech w tę niedzielę uroczystości Wszystkich Świętych, następnie odmówił tę modlitwę i udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.

Papież podkreślił, że Jezus swym nauczaniem, a zwłaszcza własną śmiercią przeobraził sens i znaczenie umierania. Równocześnie zwrócił uwagę, że współczesna "cywilizacja dobrobytu" stara się usunąć śmierć ze świadomości ludzi.

Benedykt XVI wyraził również solidarność z cierpiącymi mieszkańcami Strefy Gazy i wezwał do natychmiastowego wznowienia rozmów pokojowych.

Publikujemy cały tekst rozważań papieskich:

Drodzy bracia i siostry,

w tych dniach, następujących po liturgicznym wspomnieniu wiernych zmarłych, w wielu parafiach obchodzi się oktawę zmarłych. Jest to okazja sprzyjająca modlitewnemu wspominaniu naszych bliskich i zastanawianiu się nad rzeczywistością śmierci, którą tak zwana "cywilizacja dobrobytu" stara się częstokroć wyprzeć ze świadomości ludzi, zaprzątniętych całkowicie codziennym życiem. W rzeczywistości śmierć jest częścią życia, i to nie tylko na końcu, ale - jeśli się dobrze przyjrzymy - w każdej chwili. A jednak, mimo całego rozkojarzenia utrata jakiejś drogiej osoby sprawia, że odkrywamy na nowo ten "problem" i odczuwamy śmierć jako obecność zasadniczo wrogą i sprzeczną z naszym naturalnym powołaniem do życia i szczęścia.

Jezus zrewolucjonizował sens śmierci. Uczynił to przez swoje nauczanie, ale przede wszystkim podejmując samemu śmierć. "Umierając zniszczył śmierć" - powtarza liturgia okresu paschalnego. "Dzięki Duchowi, który nie mógł umrzeć - pisze jeden z Ojców Kościoła - Chrystus zabił śmierć, która zabijała człowieka" (Meliton z Sardi, O Wielkanocy, 66). Syn Boży chciał w ten sposób dzielić do głębi naszą ludzką kondycję, aby otworzyć ją na nadzieję. W ostatecznym rozrachunku narodził się On, aby móc umrzeć i w ten sposób wyzwolić nas z niewoli śmierci.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama