Od dialogu z islamem zależy nasza przyszłość

Benedykt XVI zapewnił w Castel Gandolfo ambasadorów 22 państw muzułmańskich o swym szacunku dla wyznawców islamu.

Wyraził też pragnienie umocnienia dialogu w celu pokonania napięć, nietolerancji i przemocy oraz budowy świata pokoju i braterstwa.

Podczas spotkania z dyplomatami oraz przedstawicielami społeczności muzułmańskiej we Włoszech papież przypomniał, że od początku swego pontyfikatu opowiadał się za "budową mostów przyjaźni" i dialogiem z innymi religiami oraz kulturami. Wyraził następnie pragnienie rozwoju i pogłębienia tego dialogu, zwłaszcza między chrześcijanami i muzułmanami.

"Kontynuując dzieło podjęte przez mego poprzednika Jana Pawła II modlę się o to, by relacje pełne zaufania, rozwinięte między chrześcijanami i muzułmanami przez ostatnie lata, były nie tylko kontynuowane, lecz by jeszcze bardziej się pogłębiły w duchu szczerego i pełnego szacunku dialogu, opartego na jeszcze lepszym wzajemnym poznaniu, które z radością uznaje nasze wspólne wartości religijne i z lojalnością respektuje różnice" - mówił Benedykt XVI.

Dodał następnie: "Od dialogu z islamem zależy w dużej mierze nasza przyszłość" .

Papież podkreślił, że "dialog międzyreligijny i międzykulturowy jest niezbędny dla wspólnej budowy świata pokoju i braterstwa, tak bardzo upragnionego przez wszystkich ludzi dobrej woli".

Wierni nauczaniu swych własnych tradycji religijnych chrześcijanie i muzułmanie muszą nauczyć się działać razem, jak to już czynią podejmując wiele wspólnych inicjatyw, po to, by nie dopuścić do wszelkich form nietolerancji i występować przeciwko wszystkim aktom przemocy; my zaś - jako władze religijne i przywódcy polityczni - musimy prowadzić ich i zachęcać w tym kierunku" - powiedział papież, zwracając się do dyplomatów i przywódców społeczności islamskiej.

Benedykt XVI zauważył, że "doświadczenia przeszłości muszą pomóc w poszukiwaniu dróg pojednania, po to, by żyć z szacunkiem dla tożsamości i wolności każdej jednostki, w perspektywie owocnej współpracy w służbie na rzecz całej ludzkości".

Papież z naciskiem przytoczył słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Casablance w 1985 roku: "Szacunek i dialog wymagają wzajemności we wszystkich dziedzinach, szczególnie w tym, co dotyczy podstawowych swobód, a zwłaszcza wolności religijnej. One sprzyjają pokojowi i zgodzie między narodami".

Dodał następnie: "Gdy mnożą się groźby wobec ludzi i pokoju, uznając centralny charakter osoby ludzkiej i działając zawsze z wytrwałością na rzecz poszanowania ludzkiego życia, chrześcijanie i muzułmanie okazują posłuszeństwo Stwórcy, który pragnie, by wszyscy ludzie żyli w godności, jaką ich obdarzył".

Na zakończenie Benedykt XVI zapewnił o swych modlitwach o jeszcze większe wzajemne zrozumienie i złożył wyznawcom islamu życzenia z okazji rozpoczętego właśnie ramadanu.

W przemówieniu, wygłoszonym po francusku, papież nie odniósł się bezpośrednio do swego wykładu z Ratyzbony i nie tłumaczył swych intencji; stwierdził jedynie na początku, że "dobrze znane są powody tego spotkania".

Transmisję z Castel Gandolfo przeprowadziła między innymi katarska telewizja Al-Dżazira.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama