Benedykt XVI: Lekcja o biskupstwie

Zarządzanie diecezją jest autentycznym aktem miłości Boga i bliźniego. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się w Castelgandolfo z grupą nowo mianowanych biskupów z różnych kontynentów.

Uczestniczą oni w tradycyjnych już dniach studiów, organizowanych co roku w Rzymie dla hierarchów od niedawna pełniących pasterską posługę. Spotykają się w tym czasie – jak przypomniał papież – z szefami niektórych watykańskich dykasterii i innymi biskupami, którzy dzielą się z nimi swym doświadczeniem i refleksją nad różnymi aspektami tej posługi.

Ojciec święty zwrócił uwagę, że w encyklice Deus Caritas est wskazał na odpowiedzialność biskupów za Kościół jako rodzinę Bożą, która winna być miejscem wzajemnej pomocy i gotowości służenia potrzebującym. Jedynie Chrystus, który jest „wcieloną miłością Boga”, może miarodajnie wskazać, jak kochać Kościół i mu służyć. Biskup winien dawać w swej diecezji świadectwo wiary i miłości. Ma otwartym sercem przyjmować wszystkich, którzy zwracają się do niego o radę, pociechę czy pomoc. Zarządzanie z miłością Kościołem lokalnym wymaga rozeznania, apostolskiej odwagi i cierpliwości. Wszyscy wierni uczestniczą w budowaniu Kościoła, okazując posłuszeństwo biskupowi. Świadomy swej odpowiedzialności, winien on umacniać w każdym poczucie przynależności do Kościoła. Autorytet biskupa musi być wspierany przykładnym życiem.

„Całkowity dar z samych siebie – jakiego wymaga troska o Chrystusową owczarnię – potrzebuje wsparcia przez intensywne życie duchowe. Ma je ożywiać wytrwała modlitwa osobista i wspólnotowa” – mówił do biskupów papież. „Niech zatem stały kontakt z Bogiem znamionuje każdy wasz dzień i towarzyszy wszelkim waszym czynnościom. Życie w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem pomoże wam osiągnąć konieczną równowagę między wewnętrznym skupieniem a niezbędnym wysiłkiem, jakiego wymagają wasze liczne zajęcia. Uchroni was przed popadnięciem w przesadny aktywizm. W dniu konsekracji biskupiej obiecaliście modlić się nieznużenie za powierzony wam lud. Drodzy bracia, bądźcie zawsze wierni temu przyrzeczeniu. Uzdolni was to do pełnienia bez zarzutu posługi pasterskiej” – powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama