Nowy szef watykańskiej dyplomacji

Benedykt XVI mianował abp. Domnique'a Mambertiego sekretarzem stanu do spraw relacji z państwami, czyli watykańskim ministrem spraw zagranicznych.

Na stanowisku tym zastąpił on abp Giovanniego Lajolo, który od 15 września br. pełni urząd Gubernatora Państwa Watykańskiego.

Nowy minister spraw zagranicznych ma 54 lata. Do tej pory pełnił urząd nuncjusza apostolskiego w Sudanie i delegata apostolskiego w Somalii i Erytrei. Abp Domnique Mamberti jest Korsykaninem, ale urodził się w Marakeszu w Maroku, które wówczas było kolonią francuską. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. i został inkardynowany do diecezji Ajaccio na Korsyce.

Ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego, cywilnego i nauk politycznych. 1 marca 1986 wstąpił do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pracował w przedstawicielstwach watykańskich w Algierii, Chile, Libanie i przy ONZ, a także w Sekcji Drugiej Sekretariatu Stanu - ds. Stosunków z Państwami jako radca nuncjatury I klasy. Był tam odpowiedzialny za kontakty z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Podkreśla się, że jest znawcą islamu. Bardzo aktywnie włączył się m. in. w rozwiązanie konfliktu w Darfurze.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama