Audiencja środowa: O tajemnicy Wniebowzięcia

Tajemnica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wskazuje na ostateczne przeznaczenie człowieka, którym jest chwała nieba - mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Castel Gandolfo.

Papież wspomniał przypadającą dzisiaj pierwszą rocznicę śmierci Brata Rogera, założyciela ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. Na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego, letniej rezydencji papieskiej, zgromadziło się ok. 4 tys. wiernych z całego świata, w tym wielu Polaków.

Nawiązując do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Benedykt XVI przypomniał, że "święto to zawsze głęboko przeżywał lud chrześcijański, poczynając od pierwszych wieków chrześcijaństwa". Wyjaśnił, że celebruje ono "cielesną gloryfikację" Maryi, którą Bóg wybrał na Matkę swego Syna i którą Jezus na krzyżu "dał jako Matkę całej ludzkości".

Papież podkreślił, że "Wniebowzięcie przywołuje tajemnicę, która dotyczy każdego z nas", która jest współcześnie często zapominana. "Cóż więc należy uczynić, ażeby dzisiejsze społeczeństwo zauważało ten świetlisty znak nadziei?" - pytał Ojciec Święty i zwrócił uwagę, że "są dziś ludzie, którzy żyją tak, jak gdyby mieli nigdy nie umrzeć, bądź jak gdyby wszystko kończyło się wraz ze śmiercią; zachowanie niektórych dyktowane jest przekonaniem, że człowiek jest jedynym panem swego losu, jak gdyby Boga nie było, posuwając się niekiedy wręcz do odmawianiu Mu miejsca w naszym świecie". "Wielkie osiągnięcia techniki i nauki, które bardzo poprawiły sytuację ludzkości, pozostawiają jednakże bez odpowiedzi najgłębsze pytania ludzkiego serca. Tylko otwarcie na tajemnicę Boga, który jest Miłością, może zaspokoić żywione przez nasze serca pragnienie prawdy i szczęścia; tylko perspektywa wieczności może nadać autentyczną wartość wydarzeniom historii, a przede wszystkim tajemnicy kruchości, cierpienia i śmierci człowiek" - mówił papież.

Zachęcał, aby "pośród tysiąca powszednich trudności nie tracić pogody i pokoju". "Pod przewodnictwem Maryi idźmy naprzód w nasze życie!" - powiedział Benedykt XVI.

Papieskie przemówienie przerwane było śpiewami i okrzykami na cześć Ojca Świętego, za które serdecznie dziękował.

Zwracając się do pielgrzymów z Polski Papież powiedział: "Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się nadal w klimacie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to tajemnica, która dotyczy każdego z nas, gdyż wskazuje, że naszym ostatecznym przeznaczeniem jest chwała nieba, w której oczekuje na nas kochająca Matka. Niech codzienne troski nie przesłaniają nam tej pocieszającej rzeczywistości duchowej. Niech będzie żywe w nas pragnienie spotkania z naszą Matką i Jej Synem w domu Ojca".

Przemawiając po włosku Benedykt XVI wspomniał pierwszą rocznicę śmierci Brata Rogera, założyciela ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. "Chciałbym zakończyć to nasze spotkanie wspomnieniem brata Rogera Schutza z Taizé, zamordowanego równo rok temu, 16 sierpnia ubiegłego roku, podczas wieczornej modlitwy. Jego świadectwo wiary chrześcijańskiej i dialogu ekumenicznego było cenną nauką dla całych pokoleń młodzieży. Prosimy Pana, ażeby ofiara jego życia przyczyniła się do umocnienia zaangażowania na rzecz pokoju i solidarności tych wszystkich, którym leży na sercu przyszłość ludzkości" - powiedział papież.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama