Anioł Pański: O natychmiastowe złożenie broni po każdej stronie

Do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych i wymiany ognia na Bliskim Wschodzie i na całym świecie oraz do modlitw w intencji pokoju wezwał Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 30 lipca w Castel Gandolfo.

Zachęcał też do spieszenia z pomocą ofiarom wojen i konfliktów.

Było to pierwsze w tym roku spotkanie Papieża z wiernymi w jego letniej rezydencji. Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu wszystkim obecnym błogosławieństwa apostolskiego Ojciec Święty pozdrowił zgromadzonych w różnych językach, m.in. po polsku.

- W Imię Boga zwracam się do wszystkich odpowiedzialnych za tę spiralę przemocy o natychmiastowe złożenie broni po każdej stronie! Rządzących i instytucje międzynarodowe proszę, aby nie szczędziły żadnego wysiłku dla osiągnięcia tego niezbędnego przerwania wrogości oraz umożliwienia w ten sposób rozpoczęcia budowy, na drodze dialogu, trwałego i stabilnego współżycia wszystkich narodów Bliskiego Wschodu. Ludzi dobrej woli proszę o kontynuowanie i zwiększenie pomocy humanitarnej dla mieszkańców tych ziem, tak bardzo doświadczonych i potrzebujących - powiedział Benedykt XVI, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zaapelował też o modlitwę w intencji pokoju.

Papież wspomniał o przypadających w nadchodzącym tygodniu wspomnieniach świętych, m.in. św. Ignacego Loyoli, Alfonsa de Liugoriego i Jana Marii Vianneya. Zachęcał wiernych do naśladowania ich życia i kroczenia za ich przykładem.

Publikujemy cały tekst rozważań papieskich:

"Drodzy Bracia i Siostry!

Dwa dni temu, zakończywszy swój pobyt w Dolinie Aosty, przybyłem bezpośrednio tu, do Castel Gandolfo, gdzie liczę na pozostanie aż do końca lata, z krótką przerwą we wrześniu na podróż apostolską do Bawarii. Pragnę przede wszystkim serdecznie pozdrowić wspólnotę kościelną i świecką tego pięknego miasteczka, do którego zawsze bardzo chętnie przyjeżdżam. Dziękuję serdecznie biskupowi Albano, proboszczowi i kapłanom, jak również syndykowi, administracji gminnej i innym władzom cywilnym. Myślę szczególnie o dyrekcji i personelu Willi Papieskich, a także o siłach porządkowych, którym dziękuję za ich cenną służbę. Pozdrawiam ponadto licznych pielgrzymów, którzy swą serdeczną obecnością przyczyniają się do podkreślenia, również w najbardziej rodzinnym środowisku letniej rezydencji, powszechnego wymiaru kościelnego tego naszego spotkania na modlitwie rodzinnej.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama