Święto patronki Europy

Katolicy obchodzili święto Brygidy Szwedzkiej - patronki Europy.

W 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy, wraz ze świętą Katarzyną ze Sieny i świętą Benedyktą od Krzyża.

Brygida żyła w latach 1302-1373 i była jedną z najwybitniejszych postaci Kościoła, świętych i mistyczek swoich czasów. Podczas pobytu w domu zakonnym doznała objawień, pod których wpływem zaczęła pisywać listy do możnych tego świata, przepowiadając im ich przyszłe losy.

Przyczyniła się do zażegnania kilku wojen w Europie i zaprowadzenia pokoju. Ale największą sławę i trwałe miejsce w historii Kościoła zapewniły jej listy z 1352 roku do papieża Innocentego VI przebywającego wówczas w Awinionie. Namawiała go w nich, by jak najszybciej wracał do Rzymu.

Gdy ten odmówił, kontynuowała korespondencję z jego następcą, Urbanem V późniejszym błogosławionym. Ten ostatni, właśnie pod wpływem listów świętej Brygidy wrócił do Rzymu w 1367 roku, ale z powodu zamieszek w tym mieście, znów je opuścił. Jej nalegania i wezwania kierowane do papieży przyczyniły się jednak w dużym stopniu do położenia kresu niewoli awiniońskiej.

W 1346 roku Brygida Szwedzka założyła zakon świętej Brygidy - Najświętszego Zbawiciela - znanego później jako brygidki.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama