Rosja: Nikłe nadzieje na spotkanie Aleksego II z papieżem

W odpowiedzi na optymistyczną wypowiedź abp. G. Laiolo dotyczącą ewentualnego spotkania Benedykta XVI z Aleksym II współpracownik Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Patriarchatu Igor Wyżanow nie odrzucił całkowicie możliwości takiego spotkania, ale przypomniał szereg znanych już wcześniej warunków do wypełnienia przez stronę katolicką.

Sam patriarcha Aleksy II według Wyżanowa od spotkania z Benedyktem XVI nie odżegnuje się, ale przed takim spotkaniem powinny być rozwiązane wszystkie kwestie dzielące katolików i prawosławnych. Chodzi o stare zarzuty o prozelityzm, ,,ekspansję” greckokatolicką na Ukrainie itp. Podkreślić należy odmienność podejścia strony prawosławnej, w stosunku do wcześniejszych wypowiedzi.

Nie wini się już za wszystko Watykanu, którego ,,oficjalna postawa nie wspiera działań duszpasterzy katolickich” w wyżej wymienionych sprawach. Co konkretnie, z wyłączeniem sytuacji na Ukrainie, ci duszpasterze złego robią, trudno usłyszeć.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama