Benedykt XVI w Wadowicach (podsumowanie)

Benedykt XVI podczas pobytu w Wadowicach podziękował Bogu za pontyfikat Jana Pawła II. Przemawiając podczas spotkania z wiernymi na wadowickim rynku powiedział, że pragnął zatrzymać się w tym mieście, aby modlić się o rychłe wyniesienie Jana Pawła II do chwały ołtarzy.

Papież przyznał, ze z wielkim wzruszeniem przybył do miejsca narodzin Jana Pawła II. Jak ujawnił, chciał zatrzymać się w Wadowicach, aby razem z jego mieszkańcami modlić się o rychłe wyniesienie Papieża-Polaka do chwały ołtarzy.

Przywołując słowa Jana Pawła II na temat wadowickiej chrzcielnicy, przy której Papież-Polak został ochrzczony, Benedykt XVI powiedział, że "najbardziej uniwersalny program życia prawdziwie chrześcijańskiego streszcza się w wierności przyrzeczeniom chrztu świętego". Nazwał też Jana Pawła II świadkiem wierności przyrzeczeń złożonych przy chrzcie świętym.

Rozważając znaczenie rodzinnej parafii i kościoła dla rozwoju życia duchowego Papież powiedział: "świątynia jest znakiem wspólnoty ludzi wierzących, których jednoczy obecność zamieszkującego pośród nich Boga". Podkreślił, że miłość Jana Pawła II do Kościoła rodziła się właśnie w wadowickiej parafii. "Widział w niej środowisko życia sakramentalnego, ewangelizacji i kształtowania dojrzałej wiary" - tłumaczył. Dlatego też Benedykt XVI prosił polskich biskupów podczas wizyty ad limina Apostolorum, aby dołożyli starań, by polska parafia była rzeczywiście "wspólnotą kościelną" i "kościelną rodziną".

Papież wspomniał także o maryjnym rysie wiary i duchowości Jana Pawła II. Podkreślił, że w wadowickim wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy należy szukać źródła przekonania Papieża-Polaka o wyjątkowym miejscu Maryi w dziejach zbawienia i w dziejach Kościoła, a także o wyjątkowym miejscu Matki Boga w jego życiu.

W duchu tej pobożności Benedykt XVI przed wizerunkiem Matki Bożej podziękował Bogu za pontyfikat Jana Pawła II i jak on prosił Matkę Bożą, aby miała pieczę nad Kościołem. "I was proszę, drodzy bracia i siostry, abyście towarzyszyli mi tą samą modlitwą, jaką wspieraliście waszego wielkiego Rodaka" - prosił wadowiczan obecny Papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama