Benedykt XVI wśród jezuitów

Aktualne zadania stojące przed Towarzystwem Jezusowym wskazał Benedykt XVI, spotykając się w bazylice św. Piotra z jezuitami.

Dziś zakon ten czci Maryję jako Królową Towarzystwa Jezusowego. 22 kwietnia 1541 roku św. Ignacy i jego pierwsi towarzysze złożyli uroczyste śluby zakonne przed obrazem Matki Bożej w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami. Spotkanie z papieżem poprzedziła Eucharystia, której w bazylice watykańskiej przewodniczył kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano. W mszy i spotkaniu z ojcem świętym uczestniczyli też ludzie związani z dziełami prowadzonymi przez jezuitów, takimi jak Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego i Apostolstwo Modlitwy. Dzisiejsze uroczystości wpisują się w tegoroczne obchody 450-lecia śmierci św. Ignacego oraz 500-lecia urodzin jego towarzyszy: św. Franciszka Ksawerego i bł. Piotra Fabera. Benedykt XVI wskazał na ich apostolską gorliwość. Ignacy Loyola był człowiekiem głębokiej modlitwy skoncentrowanej na codziennej Eucharystii i wiernej służby Kościołowi.

„Niech ten eklezjalny charakter, tak specyficzny dla Towarzystwa Jezusowego, nadal będzie obecny w was, drodzy jezuici, i w waszej apostolskiej działalności – mówił papież. W ten sposób będziecie mogli wiernie wychodzić naprzeciw pilnym aktualnym potrzebom Kościoła. Wśród nich, jak sądzę, ważne jest wskazać tradycyjne w Towarzystwie Jezusowym zaangażowanie na polu teologii i filozofii, jak też dialog ze współczesną kulturą. Choć z jednej strony chlubi się ona wspaniałym rozwojem naukowym, to pozostaje silnie naznaczona pozytywistycznym i materialistycznym scjentyzmem. Wysiłek, by rozwijać w serdecznej współpracy z innymi kościelnymi rzeczywistościami kulturę inspirowaną wartościami Ewangelii wymaga oczywiście intensywnego przygotowania duchowego i kulturalnego. Właśnie dlatego św. Ignacy pragnął, by młodzi jezuici formowani byli przez długie lata w życiu duchowym i studiach. Dobrze, by tę tradycję zachowywać i umacniać, również ze względu na to, że współczesna kultura staje się coraz bardziej złożona i rozległa. Inna wielką troską Ignacego było chrześcijańskie wychowanie i formacja kulturalna młodzieży. Doprowadziło to do powstania kolegiów, które po jego śmierci rozszerzyły się po Europie i świecie. Kontynuujcie, drodzy jezuici, to ważne apostolstwo, zachowując nienaruszonego ducha waszego Założyciela”.

Papież przypomniał, że apostolstwo św. Franciszka Ksawerego dotyczyło Dalekiego Wschodu. Pius XI ogłosił go patronem misji katolickich. Natomiast bł. Piotr Faber został posłany do krajów europejskich, zwłaszcza do Niemiec.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg