Rzymscy księża u Papieża

Benedykt XVI przyjął na tradycyjnej audiencji duchowieństwo rzymskiej diecezji.

Spotkanie Biskupa Rzymu ze stołecznymi księżmi w Auli Błogosławieństw trwało dwie i pół godziny. Głównym tematem improwizowanego przemówienia Papieża była rodzina, której bezwzględnie należy dzisiaj pomagać oraz rola kobiety w Kościele.

Nawiązując do encykliki "Evangelium vitae" Jana Pawła II, Benedykt XVI mówił o zagrożeniach dla rodzącego się życia.

Ojciec Święty wspomniał także o sytuacji w Afryce, którą poznał podczas niedawnych spotkań z biskupami tego kontynentu i o księdzu Andrea Santoro, zamordowanym w lutym w Turcji.

Przemówienie było częściowo odpowiedzią na wcześniejsze wystąpienia piętnastu rzymskich proboszczów. Audiencję rozpoczęło odczytanie ułożonego przez jednego z nich sonetu poświęconego Janowi Pawłowi II i jego następcy.

«« | « | 1 | » | »»