Stolica Apostolska: W sprawie betanek bez zmian

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej podtrzymał decyzje watykańskiej kongregacji w sprawie sióstr betanek przebywających w Kazimierzu Dolnym.

W liście do sióstr, które nie uznały nowej przełożonej zgromadzenia, abp Leonardo Sandri pisze, że nad wypełnianiem zarządzeń kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ma czuwać nowy zarząd zgromadzenia oraz ordynariusz lubelski.

List od prefekta kongregacji otrzymała także nowa przełożona zgromadzenia. Abp Franc Rodé zapewnia w nim o modlitwie i prosi, by kolejne posunięcia podejmowane były w porozumieniu z metropolitą lubelskim.

W liście adresowanym na ręce sióstr w Kazimierzu Dolnym abp Leonardo Sandri pisze, że w odpowiedzi na list skierowany do Papieża Benedykta XVI w ubiegłym roku i po zapoznaniu się z sytuacją zaistniałą we wspólnocie, Sekretariat Stanu "w pełni podtrzymuje decyzje podjęte przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Nad ich wypełnianiem ma czuwać nowy zarząd Zgromadzenia oraz Ordynariusz Lubelski".

Z kolei abp Franc Rode, prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w liście do s. Barbary Robak, przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej dziękuje za dyspozycyjność i gotowość do naprawy sytuacji w Kazimierzu. Zauważa jednocześnie, że w wieściach przychodzących do Kongregacji "nie widać dyspozycyjności do nawiązania dialogu lub innych oznak dobrej woli ze strony tamtych sióstr".

Prefekt Kongregacji zapewnia matkę generalną, że środki przez nią podjęte były "podyktowane koniecznością tej bezprawnej sytuacji, w której dużo z tych młodych sióstr się znalazło, być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ale z pewnością będąc pod determinującym wpływem starszych współsióstr", związanych z byłą przełożoną.

Zaleca także, by każde następne posunięcie uzgadniać z abpem Józefem Życińskim.

Abp Sandri pisze także, że siostry powinny mieć "serca otwarte na nadzieję" i "pracować z wiarą, że to, co wydaje się niemożliwe w naszych oczach może zostać wypełnione przez łaskę".

W Kazimierzu Dolnym od sierpnia ubiegłego roku przebywa była matka generalna zgromadzenia oraz zakonnice, które nie podporządkowały się zaleceniom Stolicy Apostolskiej i nie przyjęły nowego zarządu zgromadzenia. W lutym abp Józef Życiński nałożył interdykt na duchownych, którzy bez jego pisemnego zezwolenia sprawowaliby sakramenty na terenie domu zakonnego w Kazimierzu.

Listy datowane są na 8 lutego.

«« | « | 1 | » | »»