Pielgrzymka pod innym hasłem

Majowa wizyta Ojca Świętego do Polski odbywać się będzie pod hasłem: "Trwajcie mocni w wierze".

Takie brzmienie hasła pielgrzymki zostało ostatecznie ustalone ze Stolicą Apostolską. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem loga.

Ojciec Święty przybędzie do Polski w czwartek 25 maja i odwiedzi kolejno: Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Oświęcim. Opuści Polskę w niedzielę 28 maja w godzinach wieczornych z krakowskiego lotniska Balice.

Dokładny program wizyty nie został jeszcze opublikowany. O dacie jego ogłoszenia zadecyduje Stolica Apostolska. Na razie został przekazany w formie poufnej polskim władzom kościelnym i rządowym. Ogłoszenie szczegółowego programu wizyty nastąpi najprawdopodobniej równolegle w Watykanie i w Warszawie. W Warszawie towarzyszyć będzie temu konferencja prasowa.

Organizacją obsługi prasowej wizyty Ojca Świętego zajmie się Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Polską Agencją Prasową. Główne centra prasowe funkcjonować będą przez cały czas trwania pielgrzymki w Warszawie i Krakowie, natomiast pomocnicze w Częstochowie i w Oświęcimiu.

Centralne biuro akredytacji będzie funkcjonować w Warszawie najprawdopodobniej od 1 marca. Akredytacje przyjmować będzie KAI.

«« | « | 1 | » | »»