Benedykt XVI: Najpierw Bóg

O prymacie Boga mówił Benedykt XVI odwiedzając watykańską parafię świętej Anny. W improwizowanej, głębokiej homilii przypomniał, że w państwach, które Boga odrzuciły zniszczeniu uległa nie tylko gospodarka. Okaleczono przede wszystkim dusze ludzkie.

To podstawowe zniszczenie ma charakter moralny, uderza w godność człowieka. „Odnowa może nadejść jedynie poprzez powrót do Boga, ponowne uznanie Jego centralnego miejsca – powiedział papież. W tych dniach jeden z biskupów kongijskich przybyłych z wizytą Ad limina mówił mi: Europejczycy hojnie pomagają nam w rozwoju, ale są powściągliwi w pomocy duszpasterskiej. Wydaje się, jakby duszpasterstwo uważali za niepotrzebne. Ważny jest tylko rozwój techniczny, materialny. Tymczasem– jak mówił – jest na odwrót. Gdzie nie ma Słowa Bożego rozwój nie daje pozytywnych rezultatów. Jedynie gdy wcześniej głoszone jest Słowo Boże, kiedy człowiek jedna się z Bogiem, to wówczas i sprawy materialne mogą się dobrze układać”.

Również podczas odwiedzin jedynej watykańskiej parafii Benedykt XVI podjął temat obrony życia. Obowiązek ten płynie z prymatu Boga, który życie stworzył. Stąd człowiek nigdy nie jest „panem życia, ale raczej jego strażnikiem i zarządcą" - powiedział papież.

Parafia św. Anny w Watykanie

Jak mówi o swej parafii jej proboszcz, ojciec Gioele Schiavella, augustianin (O.S.A.) „święta Anna jest nietypową parafią. Znajduje się na terenie Watykanu, jednak przychodzą tu przede wszystkim ludzie mieszkający poza Watykanem: są wśród nich pracownicy Stolicy Apostolskiej, emeryci czy też przypadkowi ludzie. 90 procent działających na terenie parafii stowarzyszeń jest kierowanych przez ludzi z zewnątrz, należą do nich głównie osoby nie mieszkające na terenie parafii. Mamy około 40 dzieci przygotowujących się do I Komunii i do bierzmowania. Wizyta Benedykta XVI jest wielkim, wzruszającym wydarzeniem. Także dlatego, że kontynuuje on tradycję swoich poprzedników. Paweł VI odprawił tu jubileuszową Eucharystię z okazji 50-lecia święceń kapłańskich. Przybył tu w 1970 roku i rano odprawił prywatną mszę św. Następnie w grudniu 1978 roku odwiedził nas Jan Paweł II. Zanim więc rozpoczął nawiedzanie innych parafii Rzymu, przybył do swojej parafii, bo to jest parafia Państwa Watykańskiego. Stąd też obecna wizyta Benedykta XVI jest dla nas radością, ale zarazem wezwaniem by dobrze pełnić naszą posługę”.

Jak twierdzi o. Schiavella, kościół św. Anny jest w pewnym sensie sanktuarium. Kobiety oczekujące potomstwa przychodzą tu by wypraszać szczęśliwy poród i łaski dla swego potomstwa. Przybywają z całego Rzymu. Jest to wielowiekowa tradycja. Przychodzi też wielu okolicznych kloszardów. Sprawnie działa tu Caritas, więc z zasady nikt nie odchodzi z pustymi rękami.

«« | « | 1 | » | »»