Watykan: Rzymscy konsekrowani u papieża

Osoba konsekrowana daje współczesnemu człowiekowi świadectwo, że jego prawdziwym przeznaczeniem jest Bóg.

Przypomniał o tym papież, spotykając się w Watykanie z osobami konsekrowanymi diecezji rzymskiej. Reprezentowały one zakony i zgromadzenia, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie i nowe formy życia konsekrowanego obecne na terenie Wiecznego Miasta. Jak poinformował przybyły na audiencję kardynał Camillo Ruini, wikariusz generalny diecezji rzymskiej, jest w niej 23.000 zakonnic, 4.500 zakonników. Ponadto obecni są liczni członkowie takich wspólnot, jak stowarzyszenia życia apostolskiego czy instytuty świeckie.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że w Rzymie przebywają też liczni zakonnicy i zakonnice z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, często odbywający studia, a równocześnie uczestniczący w misji lokalnego Kościoła. Obecność osób konsekrowanych jest tu cennym świadectwem powszechności Ludu Bożego. Ojciec święty wskazał na potrzebę wierności na co dzień podjętym zobowiązaniom: modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego, służbie ludziom, nauce Kościoła, sakramentom pojednania i Eucharystii. Podkreślił szczególną wartość życia wspólnotowego. Realizowanie go ukazuje, że Ewangelia przemienia międzyludzkie relacje, a miłość nie jest utopią.

„Kościół potrzebuje waszego świadectwa. Potrzebuje życia konsekrowanego odważnie i twórczo odpowiadającego na wyzwania obecnych czasów. Wobec szerzenia się hedonizmu wymaga się od was odważnego świadectwa czystości, które wyraża serce znające piękno i cenę miłości Boga. Wobec żądzy pieniądza, dziś tak szeroko dominującej, wasze życie skromne i gotowe do służby najbardziej potrzebującym przypomina, że Bóg jest prawdziwym bogactwem, które nie przemija. Wobec indywidualizmu i relatywizmu, skłaniających ludzi, by byli sami dla siebie jedyną normą, wasze życie braterskie, zdolne do koordynacji, a zatem do posłuszeństwa, potwierdza, że opieracie na Bogu swoje urzeczywistnienie” - powiedział papież do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg