Watykan: Odpust w rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II

8 grudnia minie 40 lat od zakończenia Soboru. Paweł VI, który w czasie obrad soborowych ogłosił Maryję Matką Kościoła, zamknął je w uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia.

W związku z rocznicą tego wydarzenia Benedykt XVI udziela odpustu zupełnego. Jak czytamy w wydanym z tej okazji dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, papież pragnie, by Kościół, jednocząc się z nim w czci wspólnej Matki, umacniał się w wierze i braterskiej miłości. Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II owocem tego są dzieła miłosierdzia względem ubogich oraz wysiłki podejmowane na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

Odpust zupełny będzie można uzyskać w tegoroczną uroczystość Niepokalanego Poczęcia pod zwykłymi warunkami. Są nimi: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach ojca świętego, z wyzbyciem się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Kto pragnie otrzymać odpust, winien 8 grudnia uczestniczyć w nabożeństwie liturgicznym ku czci Niepokalanego Poczęcia lub przynajmniej złożyć hołd przed wystawionym do publicznego kultu wizerunkiem Niepokalanej, odmawiając oprócz Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary jakieś wezwanie do Niej skierowane.

W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej zaproponowano jako przykład akty strzeliste: „Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie” albo „Królowo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami”. W przypadku choroby czy innej słusznej przyczyny wystarczy Ojcze nasz i Wierzę w Boga z modlitwą do Niepokalanej w intencjach ojca świętego i postanowi

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg