Anioł Pański: Świeccy w Kościele

O roli świeckich w Kościele i powołaniu do świętości przypomniał Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Papież nawiązał także do postaci nowych błogosławionych, którzy w bazylice św. Piotra zostali wyniesieni na ołtarze: o. Karolu de Foucauld, misjonarzu Sahary i założycielkach zgromadzeń zakonnych: s. Marii Pii Mastenie i s. Marii Crocifissy Curcio.

Na placu św. Piotra zebrało się kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całego świata. Papież pozdrowił obecnych na modlitwie Polaków.

Nawiązując do postaci nowych błogosławionych i nauczania Soboru Watykańskiego II Papież przypomniał, że "wszyscy ochrzczeni powołani są do chrześcijańskiej doskonałości: kapłani, zakonnicy i świeccy, każdy zgodnie ze swym charyzmatem i swoim specyficznym powołaniem". Papież mówił o roli wiernych świeckich w Kościele, której poświęcony jest czwarty rozdział soborowej konstytucji o Kościele - "Lumen gentium". Ojciec Święty przypomniał, że w rozdziale tym zdefiniowano powołanie i posłannictwo świeckich, "zakorzenione w Chrzcie i Bierzmowaniu i nastawione na to, by szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej".

Papież nawiązał do ogłoszonego 18 listopada 1965 r. dekretu o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem". "Podkreśla on nade wszystko, że «owocność apostolstwa świeckich zależy od ich żywotnego zjednoczenia z Chrystusem» to jest od solidnej duchowości, ożywianej czynnym uczestnictwem w Liturgii i wyrażanej w stylu ewangelicznych błogosławieństw. Oprócz tego dla świeckich wielkie znaczenie mają zawodowa kompetencja, rodzina, poczucie obywatelskie i cnoty społeczne" - mówił Papież.

Benedykt XVI przypomniał, że "Kościół kładzie nacisk na apostolstwo zorganizowane, niezbędne, aby odcisnąć się na zbiorowej mentalności, na warunkach społecznych i na instytucjach". "W związku z tym Ojcowie zachęcili liczne stowarzyszenia świeckich, nalegając także na ich formację do apostolstwa. Tematowi powołania i posłannictwa świeckich umiłowany Papież Jan Paweł II poświęcił zgromadzenie synodalne w 1987 r., po którym ogłoszona została adhortacja apostolska "Chritifideles laici" - mówił Papież.Benedykt XVI przypomniał o beatyfikowanej w ubiegłą niedzielę matce rodziny Eurosii Fabris, zwanej «Mamma Rosa», wzorze chrześcijańskiego życia w stanie świeckim. "Wszystkim tym, którzy są już w niebieskiej ojczyźnie, wszystkim naszym świętym, a w pierwszym rzędzie Najświętszej Maryi i Jej Oblubieńcowi Józefowi, zawierzamy cały Lud Boży, ażeby wzrastała w każdym ochrzczonym świadomość, że został powołany do tego, aby oddać się owocnej pracy w winnicy Pańskiej" - powiedział na zakończenie Papież.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg