Synod biskupów: Krótkie podsumowanie

23 października uroczystą liturgią podczas której Benedykt XVI ogłosił pięciu nowych świętych zakończyło się XI Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Jego hasłem były słowa: "Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła".

Synod został jeszcze zwołany przez Jana Pawła II i zgromadził 252 ojców synodalnych ze 118 krajów świata. Ze względu na sprzeciw władz komunistycznych Chińskiej Republiki Ludowej do Watykanu nie przybyli czterej chińscy biskupi zaproszeni na synod przez Benedykta XVI. Zakończenie synodu zbiegło się z zamknięciem w Kościele Roku Eucharystii.

Na zakończenie obrad biskupi wystosowali orędzie do ludu Bożego zatytułowane "Eucharystia: chleb żywy dla pokoju na świecie". Upubliczniono także roboczą wersję propozycji końcowych synodu, które zostały przedstawione Benedyktowi XVI. Na ich podstawie Papież ogłosi dokument posynodalny.

Nawiązując w rozważaniu na Anioł Pański do synodu Papież podziękował ojcom synodalnym za trzy tygodnie intensywnej pracy w duchu komunii i braterstwa. - Ich refleksje, świadectwa, doświadczenia i propozycje na temat 'Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła' zostały zebrane do opracowania w posynodalnej adhortacji apostolskiej. Biorąc pod uwagę różne rzeczywistości pomoże ona nakreślić oblicze wspólnoty „katolickiej”, wezwanej do wzajemnego przeżywania w różnorodności kultur głównej tajemnicy wiary: odkupieńczego Wcielenia, którego żywą obecność stanowi Eucharystia – powiedział Benedykt XVI.

Ojcowie synodalni bardzo pozytywnie ocenili przebieg XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Był to najlepszy synod od 10 lat - takie zdanie można było usłyszeć z ust niektórych biskupów. Podkreślano wielki dynamizm i otwartość podczas obrad w auli synodalnej, a także wyraźnie odczuwalne połączenie hierarchiczności z kolegialnością. Kard. Angelo Scola wyraził przekonanie, że na świecie nie ma nic porównywalnego z tym, co wydarzyło się w Kościele katolickim poprzez ten synod. - Chyba nie istnieje żadna organizacja międzynarodowa, która byłaby w stanie zgromadzić ludzi ze wszystkich krajów świata, reprezentujących różne języki, kultury, rasy i warstwy społeczne, a mimo to zdolnych do wymiany myśli – mówił relator generalny synodu. Podkreślił zarazem, że ta swobodna wymiana myśli na synodzie była możliwa, ponieważ jego uczestnicy w gruncie rzeczy przechodzą jakby ponad własnymi opiniami, ograniczeniami i brakami, ponieważ kochają Chrystusa i to Chrystusa Eucharystycznego. Podobnego zdania jest abp Tadeusz Kondrusiewicz, który wskazał, że ponad różnymi opiniami ojców synodalnych zwyciężała zawsze wspólna troska o dobro i przyszłość Kościoła. Metropolita moskiewski wskazał też na dynamizm jakiego nadała synodalnej dyskusji godzina wolnych wniosków, podczas której uczestnicy synodu w swobodny sposób wypowiadali się na temat podnoszonych w auli problemów. Wielką otwartość podczas dyskusji podkreślał też polski audytor na synodzie red. Zbigniew Nosowski. Abp Henryk Muszyński wskazał, że nowości które wprowadzono podczas tego synodu znacznie usprawniły jego pracę. Pierwszą z nich było skrócenie czasu wystąpień: z ośmiu do sześciu minut. Dzięki temu można było synod skrócić o cały tydzień. Po drugie zmniejszono liczbę circuli minores, małych grup językowych. Wprowadzono także pewne udoskonalenia techniczne: np. głosowanie elektroniczne. Zmodyfikowano prace nad przesłaniem synodu, tym razem redagowano je w pięciu językach równocześnie i wszystkie teksty były wiążące.

Konferencję Episkopatu Polski na Synodzie reprezentowali: abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński; bp Zbigniew Kiernikowski, biskup siedlecki; bp Zygmunt Zimowski, biskup radomski; bp Edward Ozorowski, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. Ponadto z Polski w obradach wzięli udział: jako audytor, redaktor naczelny miesięcznika "Więź", Zbigniew Nosowski oraz jako ekspert prałat Waldemar Turek. Spośród 252 biskupów uczestniczących w synodzie 177 wybrały konferencje episkopatu, 39 wzięło udział z urzędu, czterdziestu mianował Benedykt XVI. Wśród ojców synodalnych było 55 kardynałów, 8 patriarchów, 82 arcybiskupów, 119 biskupów, 36 przewodniczących konferencji episkopatu i 12 zakonników. 50 pochodzi z Afryki, 59 z Ameryki, 41 z Azji, 95 z Europy i 8 z Oceanii. Do udziału w obradach, lecz bez prawa w głosu, zaproszono też 32 ekspertów i 27 audytorów.

Dyskusje prowadzone były w sześciu językach: włoskim, francuskim, hiszpańskim, angielskim i niemieckim oraz po łacinie. Na synod zaproszono przedstawicieli dwunastu Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, którzy przysłuchiwali się obradom, ale nie mieli prawa udziału w głosowaniu. W czasie Synodu odbyły się 22 kongregacje generalne i siedem sesji grup językowych.

XI Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat Eucharystii odbyło się w dniach od 2 do 23 października 2005 r.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama