Benedykt XVI: Modlitwa za świadków wiary i misje

Człowiek współczesny chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami - te słowa Jana Pawła II (powtórzone za Pawłem VI) stanowią doskonałą ilustrację papieskich intencji modlitewnych na październik.

Benedykt XVI zachęca do modlitwy za „chrześcijan, aby nie zniechęcali się wyzwaniami zsekularyzowanego społeczeństwa, lecz z ufnością dawali świadectwo o swej wierze i nadziei” . Jednocześnie apeluje do wiernych by wypełniając swe zobowiązanie do modlitwy za misje, starali się uczestniczyć w dziele misyjnym również poprzez pomoc materialną.

Komentarz do papieskiej intencji misyjnej podkreśla ogromną rolę Papieskich Dzieł Misyjnych. Przytacza słowa wypowiedziane w 2003 r. przez Jana Pawła II podczas dorocznego spotkania z dyrektorami krajowymi tej papieskiej instytucji wspomagającej misje. Jana Paweł II zwrócił wówczas uwagę, że fakt iż potrzeby Kościoła rosną w różnych częściach świata nie idzie w parze ze wzrostem pomocy. Wprost przeciwnie Papież podkreślił, że „wymiana darów między Kościołami w zakresie pomocy materialnej niepokojąco zmalała”. Wezwał zatem, by „przypominać wszystkim, że współpraca, niezbędna dla ewangelizacji świata, jest prawem i obowiązkiem wszystkich ochrzczonych”. Równocześnie Jan Paweł II gorąco zachęcał do modlitwy, zwłaszcza różańcowej w intencji misji. Warto przypomnieć to wezwanie w październiku, obchodzonym jako miesiąc różańca. Do modlitwy różańcowej wezwał wiernych także Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański wygłoszonym w pierwszą niedzielę października.

«« | « | 1 | » | »»