Kolonia 2005: Przemówienie powitalne Benedykta XVI (tekst oficjalny)

W czasie Światowych Dni Młodzieży rozważać będziemy wspólnie temat "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2,2). Jest to okazja, której nie można zmarnować - powiedział Benedykt XVI w przemówieniu powitalnym na lotnisku w Kolonii.

Panie Prezydencie Republiki,

Czcigodni przedstawiciele władz politycznych i cywilnych,

księża kardynałowie i czcigodni bracia w biskupstwie,

drodzy obywatele Republiki Federalnej,

najdroższa młodzieży!

Z głęboką radością przybywam dzisiaj po raz pierwszy po moim wyborze na Stolicę Piotrową do mojej drogiej ojczyzny, Niemiec. Z żywym wzruszeniem dziękuję Bogu, że pozwolił mi rozpocząć podróże duszpasterskie poza granicami Włoch właśnie od wizyty w kraju mego urodzenia. Przybywam do Kolonii z okazji XX Światowych Dni Młodzieży, które już dawno mój poprzednik, niezapomniany papież Jan Paweł II zaplanował i ustalił. Szczerze wdzięczny jestem wam wszystkim tutaj obecnym za zgotowane mi serdeczne powitanie. Pełne szacunku pozdrowienie kieruję przede wszystkim do Prezydenta Republiki Federalnej pana Horsta Köhlera, któremu dziękuję za uprzejme słowa powitania, skierowane do mnie w imieniu wszystkich obywateli Republiki Federalnej Niemiec. Pełną szacunku i wdzięczności myślą obejmuję także przedstawicieli rządu, członków korpusu dyplomatycznego oraz przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych. Z braterską miłością pozdrawiam pasterza archidiecezji kolońskiej kardynała Joachima Meisnera. Wraz z nim pozdrawiam innych biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice oraz wszystkich, którzy wspomagają w cenny sposób różnorodną działalność duszpasterską diecezji języka niemieckiego. Pragnę w tym momencie myślą i miłością objąć wszystkich mieszkańców licznych krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

W tych dniach wyjątkowo intensywnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, diecezje niemieckie, a zwłaszcza diecezję i miasto Kolonię ożywiła obecność wielu młodych ludzi, przybyłych z różnych stron świata. Dziękuję wszystkim, którzy w kompetentny i wielkoduszny sposób współpracowali przy organizacji tego kościelnego wydarzenia o zasięgu światowym. Moja wdzięczna myśl biegnie ku parafiom, instytutom zakonnym, stowarzyszeniom, organizacjom cywilnym i prywatnym obywatelom za ich wrażliwość okazaną przy udzielaniu gorącej i odpowiedniej gościny tysiącom pielgrzymów przybyłych z różnych kontynentów. Kościół, żyjący w Niemczech i wszyscy mieszkańcy Republiki Federalnej Niemiec mogą poszczycić się bogatą i wypróbowaną tradycją otwarcia na świat, czego świadectwem są, między innymi, liczne inicjatywy solidarności, w szczególności na rzecz krajów rozwijających się.

W tym duchu wrażliwości i gościnności wobec tych, którzy przybywają z innych tradycji i kultur, szykujemy się do przeżycia w Kolonii Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie tak wielu młodych ludzi z Następcą Piotra jest znakiem żywotności Kościoła. Jestem szczęśliwy, że mogę być wśród młodzieży, wspierać jej wiarę i ożywiać nadzieję. Jednocześnie jestem pewien, że otrzymam także coś od młodzieży, przede wszystkim z jej entuzjazmu, jej wrażliwości i jej gotowości do podejmowania wyzwań przyszłości. Do niej oraz do tych, którzy przyjęli ją w tych dniach bogatych w wydarzenia, kieruję już teraz moje najserdeczniejsze pozdrowienie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama