Stolica Apostolska podpisała ramowe porozumienie z Beninem

W Kotonu, największym mieście Republiki Beninu, podpisano porozumienie ogólne między tym państwem a Stolicą Apostolską. Określa ono przede wszystkim status prawny Kościoła katolickiego w tym afrykańskim kraju.

Ze strony watykańskiej sygnował je tamtejszy nuncjusz abp Brian Udaigwe, natomiast w imieniu Beninu minister spraw zagranicznych Aurélin Agbenonci.

Podpisana umowa międzypaństwowa zawiera preambułę i 19 artykułów. Gwarantuje Kościołowi możliwość wykonywania jego misji na terytorium Beninu. W szczególności nadaje Kościołowi i jego instytucjom osobowość prawną. Obydwie strony, przy zachowaniu swej niezależności i autonomii, zobowiązały się do współpracy w zakresie dobra moralnego, duchowego i materialnego człowieka, a także promowania dobra wspólnego. Podpisane porozumienie wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama