Formować młodzież to inwestycja na przyszłość

Przedstawiciele Fundacji Jana Pawła II zostali przyjęci przez Franciszka z okazji 35-lecia jej powstania.

„Zachęcam was, abyście nie przestawali wspierać i umacniać młodych pokoleń, by mogły stawić czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą życie, zawsze w oparciu o ewangeliczną wrażliwość i ducha wiary – powiedział Papież, przyjmując na audiencji przedstawicieli Fundacji Jana Pawła II z jej prezesem kard. Stanisławem Ryłką i z kard. Stanisławem Dziwiszem. Podejmuje ona liczne inicjatywy, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, na polu edukacji, kultury i religii, inspirowane nauczaniem i działalnością Papieża Polaka.

Formować młodzież to inwestycja na przyszłość, aby młodzi nigdy nie zostali okradzeni z nadziei jutra – powiedział Franciszek. A nawiązując do kończącego się Jubileuszu Roku Miłosierdzia podkreślił, że jedynie miłość Boża daje nam wolność.

„W czasach, kiedy człowiek dzięki postępom na polu techniki i nauki czuje się samowystarczalny, jak gdyby wyzwolony od jakiegokolwiek wyższego autorytetu, sądząc, że wszystko zależy od niego, my chrześcijanie jesteśmy jednak świadomi, że wszystko jest darem Bożym i prawdziwym bogactwem nie jest pieniądz, który czyni nas niewolnikami, ale miłość Boga, która nas wyzwala”.

Papież powiedział, że zachowuje jeszcze w pamięci swoją podróż do naszej Ojczyzny i radość wiary, jakiej tam doświadczył podczas Światowych Dni Młodzieży. Przypomniał dwie wielkie postaci wyrosłe z polskiej ziemi, które nazwał Apostołami Bożego Miłosierdzia: św. Faustynę Kowalską i św. Jana Pawła II. Życzył uczestnikom audiencji, aby ich słowa, a przede wszystkim przykład życia były inspiracją do wielkodusznego działania.

Przedstawiciele Fundacji Jana Pawła II zostali przyjęci przez Franciszka z okazji 35-lecia jej powstania.

 

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 X 1981 r. Jest to organizacja kościelna, non profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba Fundacji mieści się w Watykanie. Więcej informacji na temat jej działalności można znaleźć TUTAJ.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama