ONZ: kard. Parolin o Agendzie Zrównoważonego Rozwoju 2030

We współczesnym świecie potrzeba, aby ekonomia, polityka, kultura i społeczeństwo koncentrowały się na perspektywach długoterminowych, skierowanych ku dobru wspólnemu.

Przypomniał o tym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ watykański Sekretarz Stanu. Kard. Pietro Parolin ustosunkował się do przyjętej prawie rok temu Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Zapewnił on o poparciu Ojca Świętego dla wspomnianej agendy. Podkreślił jednak pozycję Stolicy Apostolskiej, która kładzie nacisk na dbanie o wszystkie sfery życia ludzkiego, ekonomiczno-społeczne oraz duchowe. Ponadto wskazał na wyzwania, które należy podjąć jako pierwsze, czyli położenie kresu toczonym wojnom, powodującym też kryzys migracyjny. „Integralny rozwój ludzki jest niemożliwy bez pokoju” – dodał kard. Parolin.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama