Papież: Uczynki miłosierdzia to nie kwestie teoretyczne

„Uczynki miłosierdzia nie są kwestiami teoretycznymi, ale konkretnym świadectwem. Zobowiązują do zakasania rękawów, żeby ulżyć w cierpieniach” - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej ósmej już nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej w Watykanie.

Papież podsumował także swoją podróż apostolską do Armenii. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 15 tys. wiernych.

Franciszek zaznaczył, że zadaniem chrześcijan jest dokonanie rachunku sumienia z uczynków miłosierdzia. Nie jest to bowiem słowo abstrakcyjne, ale styl życia. Stwierdził, iż miłosierdzie bez uczynków jest martwe samo w sobie i zachęcił do wychodzenia naprzeciw potrzebom i niedostatkom osób znajdujących się w trudnej sytuacji duchowej i materialnej. W przeciwnym razie bylibyśmy obłudnikami popadającymi w duchowy letarg. „Uczynki miłosierdzia nie są kwestiami teoretycznymi, ale konkretnym świadectwem. Zobowiązują do zakasania rękawów, żeby ulżyć w cierpieniach” – stwierdził papież.

Ojciec Święty wskazał, że w obliczu przemian dokonujących się w naszym świecie więcej jest różnych bied duchowych i materialnych. „Konieczne jest zatem, abyśmy byli czujni jak strażnicy, żeby w obliczu ubóstwa wytworzonego przez kulturę dobrobytu spojrzenie chrześcijan nie ulegało osłabieniu i nie stawało się niezdolne, by zmierzać do tego, co istotne” – powiedział Franciszek.

Drugą część swej katechezy papież poświęcił podsumowaniu swojej zakończonej w minionej niedzielę podróży apostolskiej do Armenii. Wyraził dziękczynienie Bogu i wdzięczność władzom tego kraju, katolikosowi Gareginowi II, patriarsze i biskupom katolickim oraz całemu narodowi ormiańskiemu za przyjęcie go „jako pielgrzyma braterstwa i pokoju”. 

Przypominając, iż za trzy miesiące odwiedzi również Gruzję i Azerbejdżan Franciszek podkreślił, że wizyta w tych krajach ma na celu docenienie obecnych na tych ziemiach starożytnych korzeni chrześcijańskich oraz wsparcie pokoju. Wskazał na ekumeniczny wymiar tej wizyty i fakt, że przez trzy dni był goszczony przez Najwyższego Patriarchę Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, z którym odbywał ją wspólnie.

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów - mówił papież. - Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w waszych modlitwach podczas wizyty w Armenii. Proszę was, abyście trwali w modlitwie za mnie i za młodych, którzy w Polsce i w całym chrześcijańskim świecie przygotowują się do naszego, bliskiego już, spotkania w Krakowie. Niech zawsze będzie żywa w naszych sercach i naszych czynach pamięć, że „błogosławieni są miłosierni…”. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama