"Nagich przyodziać" to przywrócenie godności tym, którzy ją utracili

Na środowej katechezie papież Franciszek rozważał kolejne uczynki miłosierdzia względem ciała.

O gościnność dla imigrantów i poszanowanie godności najsłabszych zaapelował papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Swoją katechezę papież poświęcił kolejnym dwom uczynkom miłosierdzia względem ciała: nagich przyodziać oraz podróżnych w dom przyjąć. 

Ojciec Święty podkreślił, że obecnie wyjątkowo aktualne jest dzieło dotyczące cudzoziemców Zauważył, że zaangażowanie chrześcijan w tej dziedzinie jest dzisiaj pilnym wyzwaniem, podobnie jak to było w przeszłości. 
 


TŁUMACZENIE: 
„Diecezje, parafie, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia i ruchy kościelne, a także poszczególni chrześcijanie jesteśmy wezwani do przyjęcia braci i sióstr, którzy uciekają przed wojną, głodem, przemocą i nieludzkimi warunkami życia.” 

Następnie papież wskazał, że „nagich przyodziać” to przed wszystkim troska o przywrócenie godności tym, którzy ją utracili: kobietom, ofiarom handlu ludźmi, wyrzuconym na ulice, a także wszelkim ofiarom używania ludzkiego ciała jako towaru, w tym nawet osób nieletnich. TŁUMACZENIE: 
„Podobnie brak pracy, domu, sprawiedliwej płacy, czy doznawanie dyskryminacji z powodu rasy lub też wyznawanej wiary - wszystkie stanowią formy „nagości”, w obliczu których jesteśmy jako chrześcijanie wezwani do bycia wyczulonymi, czujnymi i gotowymi do działania.” 

Na zakończenie Ojciec Święty zaapelował, by nie wpadać w pułapkę zasklepienia się w sobie, będąc obojętnymi na potrzeby braci i zatroskanymi jedynie o nasze interesy. Franciszek zauważył, że właśnie na tyle na ile otwieramy się na innych, nasze życie staje się owocne, społeczeństwa zdobywają na nowo pokój, a osoby odzyskują swoją pełną godność.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama