Trzy lata pontyfikatu Franciszka darem dla wszystkich

„Jego gesty są zachętą, która prowadzi nas do rezygnacji z wygód, zmniejszenia dystansu i dotykania ciała Chrystusa w cierpieniu Jego ludu”.

Tymi słowami biskupi Argentyny komentują trzecią rocznicę pontyfikatu swojego rodaka. W specjalnym oświadczeniu z tej okazji podkreślają cechy charakterystyczne Franciszka, a zwłaszcza jego umiejętność i łatwość kontaktu ze zwykłymi ludźmi.

„Misją Ojca Świętego jest prowadzenie Kościoła i nauczanie w miłości. Ta misja jest realizowana za pomocą gestów i słów, nie zawsze dobrze rozumianych” – podkreślają argentyńscy biskupi. Dodają, że otwierają one Papieża na bliskość zwłaszcza wobec osób chorych, ubogich, więźniów, dzieci, starszych, imigrantów, narkomanów i tych, którzy mieszkają na najbardziej odległych peryferiach dzisiejszego świata. Chodzi tu przede wszystkim o ludzi wykluczonych, odrzuconych i najbardziej przez życie doświadczanych.

Hierarchowie podkreślają, że znamienną cechą pontyfikatu ich rodaka jest odnowienie wrażliwości na wszelkie formy biedy oraz opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Ważna jest też troska o środowisko naturalne i przyszłość świata. Zwracają przy tym uwagę na to, jak znakomicie została przyjęta w świecie przez ludzi nauki, działaczy społecznych, polityków oraz przedstawicieli innych wyznań i religii encyklika Laudato si’. Ponadto argentyńscy biskupi wskazują na ogromne znaczenie podróży apostolskich, dzięki którym Franciszek buduje „mosty dialogu i pokoju między narodami pogrążonymi w konfliktach i promuje kulturę spotkania”. Podkreślają również, że owocem tego pontyfikatu jest „wzmocnienie więzi z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i otwieranie nowych przestrzeni dla dialogu międzyreligijnego w duchu Vaticanum II”. Z kolei ogromną szansą dla odnowy wierności Ewangelii jest ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Jubileuszowy, skoncentrowany na pełnieniu uczynków miłosierdzia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama