Papieskie pozdrowienia dla katolików języka hebrajskiego

Papież skierował przesłanie do katolików, posługujących się na co dzień językiem hebrajskim. Ich duszpasterstwo powstało przed 60 laty, kiedy okazało się, że wśród Żydów przybywających do powstającego w tym czasie państwa Izrael, są również katolicy.

Z czasem ta pierwsza w historii hebrajskojęzyczna wspólnota kościelna została zasilona przez nieżydowskich imigrantów, którzy zasymilowali się z izraelskim społeczeństwem.

„Ojciec Święty z radością przyjął informację o obchodach sześćdziesiątej rocznicy powstania Duszpasterstwa św. Jakuba i przesyła serdeczne życzenia ojcu, a także kapłanom, zakonnikom i hebrajskojęzycznym katolikom z Wikariatu św. Jakuba”. Te słowa czytamy w specjalnym liście wystosowanym w imieniu Papieża przez kard. Pietro Parolina do o. Davida Neuhausa SJ, wikariusza patriarchatu Jerozolimy dla wiernych hebrajskojęzycznych.

Watykański sekretarz stanu dodaje także, że Franciszek dostrzega ogrom łask, których zarówno duszpasterstwo, jak i wikariat, doświadczyły w czasie tych lat. Modli się jednocześnie za wszystkich z nimi związanych o dalsze wzrastanie w radosnym dawaniu świadectwa Ewangelii, nie tylko słowami, ale życiem przemienionym obecnością Boga. W ten bowiem sposób „społeczność wikariatu nie tylko się umocni, ale będzie się stawać coraz skuteczniejszym narzędziem dialogu i pokoju w szeroko rozumianym społeczeństwie” – czytamy w liście. Będzie ona także znakiem miłości Chrystusa wobec najbardziej potrzebujących.

Papieskie pozdrowienia są odpowiedzią na przesłaną Franciszkowi kopię listu pasterskiego o. Neuhausa wystosowanego z okazji jubileuszu. Wskazuje on w nim na wielkie znaczenie utworzenia przed laty żydowskiej wspólnoty chrześcijańskiej w Izraelu. Podkreśla, że w kontekście ziemi rozdartej napięciami i konfliktami katolicy języka hebrajskiego chcą być pomostem dialogu i pojednania między Izraelczykami i Palestyńczykami. „Jesteśmy powołani, by być Kościołem zjednoczonym, powołanym do mówienia silnym głosem o pokoju, sprawiedliwości i pojednaniu między światem arabskim i izraelskim. Mamy być z Żydami, dla Żydów, ale także wyznawcami Chrystusa, którzy jednoznacznie głoszą pokój, sprawiedliwości, pojednanie. Nie ma innej drogi” – uważa o. Neuhaus, wikariusz patriarchatu Jerozolimy dla wiernych hebrajskojęzycznych.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama