Miasta sprzymierzone

Projekt przymierza miast bezpiecznych dla środowiska jest owocem dwudniowego spotkania burmistrzów z całego świata w Watykanie.

Przedstawiono go w deklaracji, wydanej na wczorajszym sympozjum zorganizowanym przez Papieską Akademię Nauk. Oficjalna prezentacja przymierza odbędzie się w Nowym Jorku 24 września, w przeddzień wizyty Papieża w siedzibie ONZ i przyjęcia przez tę organizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W deklaracji nawiązano do przedwczorajszego spotkania Ojca Świętego z burmistrzami i jego zachęty, by przeciwstawić się społecznemu wykluczeniu i nowym formom niewolnictwa. Przytoczono też słowa Franciszka z encykliki Laudato si’: „Współzależność zmusza nas do myślenia o jednym świecie w ramach wspólnego projektu. Aby sprostać podstawowym problemom, których nie można rozwiązać przez działania poszczególnych krajów, niezbędne okazuje się porozumienie globalne” (164).

Przymierze miast zaproponowane wczoraj w Watykanie przez burmistrzów z całego świata ma być otwarte i dobrowolne. W deklaracji przedstawiono szereg wytycznych. Wiążą się one z realizacją w miastach Celów Zrównoważonego Rozwoju, poczynając od położenia kresu skrajnemu ubóstwu i głodowi, zapewnienia równości oraz powszechnego dostępu do służby zdrowia czy edukacji. Zaleca się też ukrócenie korupcji i bezkarności, które są zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju. Winna być wzmocniona nowatorska rola uniwersytetów. Trzeba zapewnić wszystkim godną pracę i przestrzeganie praw człowieka, jak też mieszkania bezdomnym. W deklaracji proponującej przymierze miast podkreślono też konieczność położenia kresu handlowi ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama