35. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II

Gdy Papież Franciszek rozpoczynał podróż apostolską do Ameryki Łacińskiej, wspólnota polsko-brazylijska w Kurytybie świętowała 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II.

Dwudniowy pobyt Papieża Polaka w Kurytybie upamiętniono dwoma dniami jubileuszowych obchodów. W parku polskim św. Jana Pawła II odbyły się uroczystości religijne, ale również w parańskim parlamencie stanowym nie zabrakło akcentów pochodzących z nauczania Papieża Polaka.

W niedzielę 5 lipca przypadła dokładnie 35. rocznica spotkania św. Jana Pawła II z Polonią brazylijską na stadionie „Couto Pereira”. 70 tysięcy brazylijskich Polonusów zgotowało wówczas Papieżowi serdeczne przyjęcie.

Dziękując Bogu za to historyczne spotkanie wspólnota polsko-brazylijska  świętowała przez całą niedzielę w parku św. Jana Pawła II, położonym w centrum Kurytyby. Ukoronowaniem obchodów była uroczysta Msza, sprawowana na wolnym powietrzu przez rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Eucharystia miała miejsce w przepięknej scenerii polskiego skansenu położonego w parku, gdzie zachowano naturalną, pierwotną roślinność ze słynnymi piniorami. W centrum parku znajduje się dom zbudowany przez pierwszych polskich osadników w podkurytybskiej Araucarii. Dom ten ustawiony był na stadionie i w nim  Polacy witali Papieża chlebem i solą. Po papieskiej wizycie dom został usytuowany w parku noszącym jego imię i stał się kaplicą, gdzie każdego dnia przybywają wierni, aby się modlić za pośrednictwem św. Jana Pawła II.

Z kolei dla upamiętnienia wizyty apostolskiej, a szczególnie Mszy sprawowanej przez Jana Pawła II w centralnej części miasta, przed pałacem gubernatora stanu, w której uczestniczyło około miliona wiernych, parlament stanu Paraná zorganizował w poniedziałek 6 lipca uroczystą sesję plenarną poświęconą rocznicy wizyty świętego papieża i w sposób szczególny jego osobie. Podczas podniosłej uroczystości cywilnej, której inicjatorem był poseł stanowy Nereu Moura, nie zabrakło elementów religijnych i polskich, przejawiających się w wypowiedziach ludzi polityki. Pod koniec uroczystej sesji parlamentarnej niektórzy przedstawiciele społeczności polonijnej zostali uhonorowani dyplomami uznania za poświęcenie i pracę humanitarną w służbie Kościoła katolickiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama