Uleczyć rany przeszłości

Papieskim wysłannikiem na czeskie obchody 600-lecia śmierci Husa będzie praski arcybiskup-senior, kard. Miloslav Vlk.

Jan Hus był słynnym czeskim kaznodzieją, jednym z najznakomitszych mistrzów, jacy wyszli z praskiej wszechnicy, i cieszył się szczególnym poważaniem czeskiego ludu. Te słowa św. Jana Pawła II przypomina Papież Franciszek w liście do swojego specjalnego wysłannika na czeskie obchody 600-lecia śmierci tego, jak podkreśla, kapłana katolickiego, rektora uniwersytetu w Pradze. Odbędą się one w stolicy Czech 5 i 6 lipca, a Ojca Świętego będzie na nich reprezentował praski arcybiskup-senior, kard. Miloslav Vlk. Wybór padł na niego, ponieważ już od dawna zajmuje się on życiem i dziełami Husa, wykazując przy tym troskę o ekumenizm, jak czytamy w papieskim liście.

Papież zwraca uwagę, że z okazji 600-lecia śmierci Husa podjęto w Republice Czeskiej wiele inicjatyw, by uleczyć rany przeszłości, tworząc nowe relacje między ludźmi i grupami na różny sposób interpretującymi historię i współczesność. Zleca swojemu wysłannikowi, by przekazał jego pozdrowienia Kościołowi w Czechach i władzom świeckim, jak też przedstawicielom innych wyznań. Kard. Vlk ma zachęcić wszystkich uczestników tych obchodów do naśladowania życia Chrystusa i zachowywania na co dzień Bożych przykazań. „W ten sposób możemy prowadzić dalej dialog ekumeniczny, biorąc pod uwagę słowa Soboru Watykańskiego II” – pisze Franciszek, cytując soborowy Dekret o ekumenizmie: „Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym bardziej rozwijają sprawę jedności chrześcijan, im bardziej starają się wieść nieskazitelne życie według Ewangelii”.

Jak wiadomo, Jan Hus został oskarżony o herezję za próbę reformy Kościoła i mimo gwarantowanego mu bezpieczeństwa spalony na stosie. Było to 6 lipca 1415 r., podczas Soboru w Konstancji. Warto przypomnieć, że polscy ojcowie soborowi nie zgadzali się wówczas na tę nieludzką egzekucję, dokonaną mimo wcześniejszych zapewnień, że mu ona nie grozi. W naszych czasach do nowego spojrzenia katolików na sprawę Husa przyczynił się szczególnie Jan Paweł II.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama