Bądźcie dla potrzebujących aniołami!

Franciszek do arcybiskupów metropolitów: Nauczajcie modlitwy modląc się; głoście wiarę wierząc; dawajcie świadectwo swoim życiem!

Nauczajcie modlitwy modląc się; głoście wiarę wierząc; dawajcie świadectwo swoim życiem!” - powiedział Franciszek 46 nowym arcybiskupom metropolitom, którzy w formie prywatnej otrzymali dziś paliusze. Zgodnie z nowymi obrzędami ich uroczyste nałożenie odbędzie się w stolicach biskupich poszczególnych hierarchów. W Mszy św. w watykańskiej bazylice z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła tradycyjnie wzięła udział delegacja patriarchatu Konstantynopola z metropolitą Pergamonu Janem (Zizioulasem). Podczas modlitwy Anioł Pański Franciszek przypomniał, że w dniach od 5 do 13 lipca uda się z pielgrzymką apostolską do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju i poprosił wiernych o modlitwę w intencji jej pomyślnego przebiegu.

Prośbę o udzielenie nowym arcybiskupom-metropolitom paliusza skierował w ich imieniu do Ojca Świętego kardynał-protodiakon Renato Martino. Zaznaczył, że zostaną im one uroczyście nałożone w ich diecezjach przez nuncjuszy apostolskich. Następnie kard. Rainer Maria Woelki, arcybiskup Kolonii w imieniu wszystkich obecnych złożył przysięgę wierności posłuszeństwa papieżowi i jego następcom. Franciszek poświęcił paliusze, które są znakiem czci i jurysdykcji liturgicznej. Noszą go papież i arcybiskupi metropolici w swoich Kościołach i w swoich prowincjach.

W homilii nawiązując do opisanego w Dziejach Apostolskich heroizmu apostołów Ojciec Święty zaznaczył, że ich życie jest dla ludzi wierzących mocnym wezwaniem do modlitwy, wiary i świadectwa. Byli oni wspierani modlitwą Kościoła, która sprawiała, że lud Boży był gotowy do wyruszenia w drogę, był mocny mocą Bożą. „Żadna wspólnota chrześcijańska nie może iść naprzód bez wsparcia wytrwałej modlitwy! Modlitwy, która jest spotkaniem z Bogiem, z Bogiem, który nigdy nie zawodzi; z Bogiem wiernym swemu słowu; z Bogiem, który nie opuszcza swoich dzieci” - stwierdził papież.

Franciszek podkreślił także znaczenie wiary w obliczu wyzwań przed jakimi staje Kościół, który usiłują zniszczyć różne moce. Nie jest on własnością ludzi, ale tylko i jedynie Chrystusa. „Tylko ten, kto żyje w Chrystusie, krzewi i broni Kościoła świętością życia, na wzór apostołów Piotra i Pawła” - powiedział Ojciec Święty. Zaznaczył, iż ludzie wierzący w imię Chrystusa wskrzeszali umarłych, uzdrawiali chorych, miłowali swoich prześladowców, ukazali, że nie ma siły, która mogłaby pokonać tych, którzy mają moc wiary.

Papież podkreślił również znaczenie świadectwa wiary, będącego warunkiem owocności Kościoła, który zwyciężył zło poprzez odważne, konkretne i pokorne świadectwo swoich dzieci. Ten właśnie Kościół pragnie, aby jego pasterze byli ludźmi modlitwy, nauczającymi, iż „wyzwolenie od wszelkich zniewoleń jest jedynie dziełem Boga i owocem modlitwy; iż Bóg w odpowiedniej chwili posyła swego anioła, aby nas ocalił od wielu zniewoleń i niezliczonych kajdan światowych”. „Także i wy bądźcie dla najbardziej potrzebujących aniołami i posłańcami miłosierdzia!” - zaapelował Franciszek.

Ojciec Święty wezwał także nowych arcybiskupów, by byli ludźmi wiary, nauczającymi wiernych, aby się nie lękali prześladowań oraz ludźmi świadectwa, nie wstydzącymi się „imienia Chrystusa i Jego krzyża ani wobec ryczących lwów ani też mocarstw tego świata”. „Nauczajcie modlitwy modląc się; głoście wiarę wierząc; dawajcie świadectwo swoim życiem!” - zakończył papież swoją homilię.

Pełny tekst papieskiej homilii

Podczas przekazywania znaku pokoju do Ojca Świętego podeszli członkowie delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola.

Po zakończeniu Eucharystii Franciszek wraz z metropolitą Pergamonu Janem u boku modlił się dłuższą chwilę przy grobie św. Piotra.

Następnie odmówił z wiernymi południową modlitwę Anioł Pański. „Maryja, Piotr i Paweł są naszymi towarzyszami podróży w poszukiwaniu Boga; są naszymi przewodnikami na drodze wiary i świętości” - powiedział papież. Pozdrowił nowych arcybiskupów metropolitów oraz delegację prawosławnego Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola, która jak co roku uczestniczy w uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Przypomniał, że w dniach od 5 do 13 lipca uda się z pielgrzymką apostolską do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju i poprosił wiernych o modlitwę w intencji jej pomyślnego przebiegu.

Paliusz jest długim okrągłym pasem z białej wełny z wetkniętymi w niego sześcioma krzyżami i dwoma końcami opadającymi na plecy i piersi. Wełna do utkania tych przedmiotów pochodzi z dwóch baranków, które papieże przyjmują w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki – 21 stycznia w kaplicy Urbana VIII w Watykanie.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama