Genewa: głos Watykanu na konferencji „Klimat i zdrowie”

„Moralny nakaz szanowania i obrony natury nie jest niczym nowym dla różnych tradycji religijnych”. Przypomniał o tym stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie na konferencji „Klimat i zdrowie” zorganizowanej przez WHO.

Abp Silvano Tomasi zauważył, że Pismo Święte pełne jest napomnień dotyczących szacunku do natury i większość religii ma podobne przykazania. Człowiek nie jest właścicielem, lecz zarządcą stworzenia. W ostatnim czasie Kościół podkreśla, że niszczenie natury jest spowodowane przez uprzywilejowaną mniejszość, a negatywne tego skutki dla zdrowia i warunków życia doświadcza większość mieszkańców naszej planety. Na krajach bogatych i wysoko rozwiniętych spoczywa szczególna odpowiedzialność za naprawę szkód, które już wyrządzono naturze, i powinny one zapobiegać jej dalszej dewastacji.

Przedstawiciel Watykanu przypomniał, że w końcu kwietnia pod patronatem Papieża odbyło się w Watykanie spotkanie polityków, zwierzchników religijnych, ludzi biznesu i uczonych, którzy dyskutowali nad moralnym wymiarem zmian klimatycznych i ich wpływem na najuboższych. Abp Tomasi zakończył swoje wystąpienie cytując słowa Ojca Świętego: „Stworzenie jest wspaniałym darem Boga, o który powinniśmy się troszczyć i korzystać z niego dla dobra wszystkich”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama