Abp Auza o planach rozwoju świata

Naszym obowiązkiem w czasie tych rozmów jest tak pracować nad agendą rozwoju, by wszyscy mieli szansę na pełne wykorzystanie swych możliwości.

„Mimo, że godności osób nie definiuje się przez okoliczności rozwoju, w których przyszło im żyć, to jednak trzeba zauważyć, że nie wszyscy ludzie mają takie same szanse na własny postęp. Naszym obowiązkiem w czasie tych rozmów jest tak pracować nad agendą rozwoju, by wszyscy mieli szansę na pełne wykorzystanie swych możliwości”. Zwrócił na to uwagę abp Bernardito Auza, który wziął udział w Nowym Jorku w międzyrządowych konsultacjach na temat „Zależność między finansowaniem rozwoju a założeniami agendy rozwoju po roku 2015”.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ zauważył, że choć przez ostatnie dwie dekady prowadzono intensywne działania, by wyciągnąć ze skrajnej biedy ponad 660 mln ludzi na całym świecie, to jednak najnowsze dane Banku Światowego na ten temat są dramatyczne. Dziś na świecie 1,2 mld ludzi nadal nie ma dostępu do energii elektrycznej, 870 mln jest niedożywionych, a 780 mln nadal nie ma dostępu do czystej, bezpiecznej wody pitnej. Powszechnie podzielane jest jednak przekonanie, że zrównoważony rozwój jest wspólnym celem wszystkich.

Delegacja watykańska przywiązuje dużą uwagę do tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju poprzez wzmocnienie globalnego partnerstwa. Powinno ono zwiększać środki na realizację milenijnych celów rozwoju, a w szczególności pomóc krajom rozwijającym się przez restrukturyzację ich długu i reformę międzynarodowego systemu handlowego. Stolica Apostolska zachęca także do uruchamiania w tym celu dodatkowych środków finansowych przez realizację różnych programów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. „Wzrost inwestycji, nawet niewielki, pomoże uruchomić dodatkowe możliwości dla zapewnienia podstawowych usług społecznościom najbiedniejszym i najbardziej doświadczonym. W tym samym czasie, ważne jest, aby mieć świadomość i powtórzyć, jeśli będzie to możliwe, nowe i innowacyjne mechanizmy pobudzania rozwoju, które już zakończyły się sukcesem, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się” – podkreślił abp Bernardito Auza.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama